Mocna Firma

Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015

Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku  jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2015.  Została  bowiem wyróżniona w X edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznes 2015 i  VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, a to oznacza, że jest też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.

Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 521,8 proc.  To oznacza, że Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 8,1 proc., a to oznacza, że Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015 i może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Nowoczesnego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku została więc też laureatem III edycji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe Laboratorium Farmaceutycznego Avena S.J. w Osielsku
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 5311 6650 25,2
Zysk netto w tys. zł 61 1007 1550,8
Kapitał własny w tys. zł 2680 2397 -10,6
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 1565,5
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 521,8
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 1,1
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 15,1
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 16,3
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 8,1

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Laboratorium Farmaceutyczne Avena S.J. w Osielsku.

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.

Ogólnopolski Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa III edycja Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2015.