Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Kwidzyn – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskały 42 firmy z siedzibą w Kwidzynie, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również  Kwidzynowi, bo zyskał dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Kwidzynie są 42 Gepardy Biznesu 2016 i 10,8 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Kwidzyn w końcu czerwca 2016 r. miał 39 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Kwidzyn zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Kwidzyn może bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach informacji.

Płatne są logo Miasto Przyjazne Firmom 2016 oraz  dyplomy i statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016 dla miasta i jego pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Kwidzynie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 Lester Polymers Sp. z o.o. 154 1875 1119
2 MH Sp. z o.o. 325 3479 972
3 DESCO Sp. z o.o. PPU 857 4787 458
4 Lester Productions Sp. z o.o. 4165 18862 353
5 Dataline Automation Support Sp. z o.o. 1745 7871 351
6 Lester Paper Sp. z o.o. 1341 5712 326
7 AM Sped Group Sp. z o.o. 2508 10624 324
8 Ziarn-Pol Sp. z o.o. 9274 38838 319
9 KBR POLAND Sp. z o.o. 81645 271777 233
10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bms S.J. Z. Bielecki 3640 10715 194
11 Remila Sp. z o.o. 4754 13302 180
12 Promonta Sp. z o.o. 671 1856 177
13 Rodło Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa 3986 10625 167
14 Nowa Bis S.J. Szymeczko i Wspólnicy 3805 9956 162
15 Biuro Rachunkowe Tadeusz Murawski Sp. z o.o. 1051 2697 157
16 Hurtownia Elektryczna Bychowo – Hel Wiesław Harackiewicz S.K. 6427 16124 151
17 Mop Serwis Sp. z o.o. 955 2294 140
18 Lacroix Electronics Sp. z o.o. 209163 486304 132
19 Lemahieu Polska Sp. z o.o. 77772 176903 127
20 Hotel Maxim Sp. z o.o. 1144 2528 121
21 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Insbud Jerzy Filipczak i Marian Zardzewiały- sp.j. 2008 4432 121
22 SMI Poland Sp. z o.o. 95669 204122 113
23 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wojciech Zieliński i S-Ka Sp. J. 109923 226784 106
24 Degest Sp. z o.o. PUP 475 958 102
25 Hurtownia Papiernicza Elbo Mirosław Dzikowski, Bogusława Dzikowska, Łukasz Dzikowski – S.J. 2375 4705 98
26 Jabil Assembly Poland Sp. z o.o. 286557 548416 91
27 Logistyka i Magazynowanie Sp. z o.o. 18375 33994 85
28 Remont System Sp. z o.o. 876 1622 85
29 POLIBOX Sp. z o.o. 1103 2033 84
30 Polima Sp. z o.o. 25967 47753 84
31 Gospodarstwo Rolne w Bronnie Sp. z o.o. 10118 18314 81
32 Proenser Chylińska Sp. z o.o. 1574 2848 81
33 M.S.U.C. Sp. z o.o. 13846 24519 77
34 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 17347 29887 72
35 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 5409833 8488897 57
36 CAFE SATI POLSKA Sp. z o.o. 45708 66584 46
37 TOR-PAL Sp. z o.o. PPH 32528 46637 43
38 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego IZOGAZ Sp. z o.o. 728 1026 41
39 Fabryka Plastików KWIDZYN Sp. z o.o. 201009 260982 30
40 Unipiek M. Kwaśniak Spółka Komandytowa 6405 7735 21
41 Iglotech Sp. z o.o. 22114 25182 14
42 Nowa Bis Sp. z o.o. 8310 9228 11

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.