Kreski sp.j. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

Kreski sp.j. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kreski sp.j. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 36,4 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 13,3 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Kreski sp.j. Piotr Gałecki Łukasz Gałecki w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 35 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Kreski Spółka Jawna  istnieje od 2004 roku i jest firmą polską.  Zajmuje się sprzedażą, serwisem oraz obsługą sprzętu i oprogramowania do automatycznej identyfikacji (Auto ID). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafi zapewnić usługi najwyższej jakości, gwarantujące zwrot poniesionych kosztów.

 

Zespół firmy tworzą doświadczeni specjaliści, którzy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów spółka nieustannie obserwuje i bada rynek oraz śledzi światowe trendy w dziedzinie rozwoju nowych technologii.

Działa po to, aby jej klienci mogli wciąż podnosić jakość swoich usług i być liderami w swoich branżach. Jej specjaliści wspierają i pomagają klientom w doborze optymalnych dla nich rozwiązań.

Firma Kreski z powodzeniem wdraża rozwiązania  w oparciu o kody kreskowe w wielu branżach. Są to m.in: dystrybucja, transport, spedycja, logistyka, branża spożywcza, FMCG, handel detaliczny i sprzedaż hurtowa, produkcja, przemysł, administracja, finanse, służba zdrowia, branża motoryzacyjna, branża farmaceutyczna, usługi.

Każdego klienta traktuje indywidualnie i każdy klient jest dla nie jednakowo ważny!

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.kreski.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.