Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Krapkowice – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskały 32 firmy z siedzibą w Krapkowicach, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również Krapkowicom, bo zyskały dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

Krapkowicach  są 32 Gepardy Biznesu 2016 i 18,8 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Krapkowice w końcu czerwca 2016 r. miały 17 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Krapkowice zdobyły tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Krapkowice mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Miasto Przyjazne Firmom 2016 oraz  dyplomy i statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016 dla miasta i jego pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Krapkowicach
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 MKR Technika Sp. z o.o. 241 8294 3335
2 Tyranik Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe Export – Import Marek Jakubik i Sp. S.J. 1262 13824 995
3 ZAMPAP S. A. Zakłady Mechaniczne 5142 18609 262
4 Bastech Sp. z o.o. 674 2133 217
5 CHESPA Sp. z o.o. 32795 99437 203
6 Maszyny Rolnicze Suchy sp. j. 2716 7688 183
7 CHESPA WYKROJNIKI Sp. z o.o. 6624 18401 178
8 KOLIBER Sp. z o.o. 9659 26671 176
9 Max Plus M. Kulikowski Sp.J. 4097 11130 172
10 Mayer Transport Sp. z o.o. 4860 12881 165
11 CIURKO S.J. W. Ciurko, W. Ciurko, R. Ciurko 15507 40743 163
12 Budopap Sp. z o.o. 4226 11058 162
13 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. 49328 117723 139
14 CHESPA – Farby Graficzne Sp. z o.o. 112398 258374 130
15 BEM HURT-DETAL S.J 2874 6352 121
16 Multiserwis Sp. z o.o. 336601 702347 109
17 Agroland Sp. z o.o. 22391 44617 99
18 H. NIEMEYER-POLSERW Sp. z o.o. 23550 45453 93
19 B & J Sp. z o.o. 923 1764 91
20 CHESPA KLISZE Sp. z o.o. 59069 108159 83
21 POM Sp. z o.o. Przeds. Usługowo Produkcyjne 30264 55200 82
22 „Nagaba” sp. j. 5801 10415 80
23 Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 1297 2121 63
24 Grasant Sp. z o.o. 16312 23562 44
25 Izotechnika Sp. z o.o. 1392 1993 43
26 Biokrap Sp. z o.o. 11174 14745 32
27 Ommer Polska Sp. z o.o. 8135 10764 32
28 Nasza Apteka Sp. z o.o. 2899 3788 31
29 EL AT Sp. z o.o. 720 939 30
30 PMP Wino Serwis Sp. z o.o. 23124 29111 26
31 GRASDORF-KOŁA POLSKA Sp. z o.o. 8640 9669 12
32 Control Sp. z o.o. 770 857 11

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.