AktualnościŚwiatowa Firma

Kowalczyk: 37,4 mld euro. Padł rekord eksportu żywności

W 2021 r. padł kolejny rekord eksportu polskiej żywności. Jego wartość zwiększyła się w stosunku do 2020 r. o 9 proc. i osiągnęła nienotowany dotąd poziom 37,4 mld euro, tj. 170,8 mld zł – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Eksport do Algierii wzrósł o 66 proc., a do Rosji o 19 proc.

„Krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym” – podkreślił minister. Zaznaczył, że możliwość zwiększania eksportu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że utrzymuje się dobre tempo wzrostu eksportu przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu. Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld euro i był o 8,6 proc. większy niż przed rokiem. Kowalczyk dodał, że różnica pomiędzy eksportem a importem powiększyła się o blisko 10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktami żywnościowymi wynosi obecnie 12,7 mld euro.

Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR około 73 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld euro, co oznacza wzrost o 11 proc. wobec 2020 r.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld euro, wzrost o 9 proc.), Niderlandów (2,2 mld euro, wzrost o 16 proc.), Francji (2,1 mld euro, wzrost o 16 proc.), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10 proc.) i Czech (1,6 mld euro, wzrost o 5 proc.).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3 proc.) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, spadek o 4 proc.), na Ukrainę (0,8 mld euro, wzrost o 7 proc.), do Rosji (0,7 mld euro, wzrost o 19 proc.), USA (0,6 mld euro, wzrost o 14 proc.) i Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, spadek o 26 proc.) oraz Algierii (0,4 mld euro, wzrost o 66 proc.).

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld euro, wzrost o 9 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld euro, wzrost o 10 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, spadek o 4 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld euro, wzrost o 9 proc.), produkty mleczne (2,6 mld euro, wzrost o 13 proc.) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld euro, wzrost o 4 proc.).

W opinii analityków KOWR wzrost eksportu w 2021 r. był przede wszystkim wynikiem: znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych w pierwszej połowie roku; znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE; rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców; dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii.

źródło: PAP za Bankier.pl