Aktualności

Koszt kredytu kupieckiego — co trzeba wiedzieć?

Prowadzenie działalności biznesowej nie jest proste. Zdaje sobie z tego sprawę zapewne każdy, kto miał w swoim życiu do czynienia z zarządzaniem firmą. Przedsiębiorcy muszą stawiać czoła nie tylko takim wyzwaniom, jak np. dbałość o dobry stan produktów/usług. Oprócz tego konieczne jest również zarządzanie relacjami z kontrahentami. Można to robić np. poprzez skorzystanie/udzielanie kredytu kupieckiego.

Co warto wiedzieć o kredycie kupieckim? Zostań z nami, a poznasz, czym dokładne jest.

Kredyt kupiecki – co to jest?

Aby zrozumieć, pojęcie kredytu kupieckiego, musisz wiedzieć, że w biznesie, tzn. w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, panują nieco inne zasady w porównaniu z zakupami klientów detalicznych.

W transakcjach B2B (ang. Business-to-Business) często spotykana jest sytuacja, w której sprzedawca nie pobiera od swojego nabywcy zapłaty w momencie dostarczenia mu towaru lub usługi. Inaczej jest np. w sklepie spożywczym, w którym klienci płacą za towar, odbierając go ze sklepu.

Kredyt kupiecki oznacza odroczenie terminu płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W zależności od ustaleń, jakich dokona przedsiębiorca ze swoim kontrahentem, takie odroczenie może potrwać np. 7 lub 14 dni, choć obowiązują wprawdzie pewne maksymalne, ustawowe limity, jeśli chodzi o terminy płatności.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób działa i czym jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyt-kupiecki/.

Jak działa kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki może być traktowany jako jeden ze sposobów, które ułatwiają finansowanie działalności biznesowej. Łatwo możemy to sobie wyobrazić.

Załóżmy, że:

  • przedsiębiorca X prowadzący stolarnię potrzebuje materiałów, by móc zrealizować zamówienia na stworzenie mebli,
  • musi on ponieść koszty w celu opłacenia zatrudnionych pracowników, w związku z czym nie ma odpowiednich środków, by móc już teraz zapłacić za materiały. Gdyby tak zrobił, mogłoby to zaszkodzić płynności finansowej jego firmy.

W takiej sytuacji przedsiębiorca może sięgnąć właśnie po kredyt kupiecki, kupując materiały stolarskie na fakturę z 30-dniowym odroczonym terminem płatności. W tym czasie wykona prace w związku z realizacją zamówienia, a po otrzymaniu zapłaty od klienta opłaci i zakupi materiały oraz pokryje inne wydatki.

Kredyt kupiecki sprawia, że przedsiębiorca może uniknąć natychmiastowej płatności za zamówiony towar. Zamiast tego otrzymuje on materiały, które może wykorzystać np. do stworzenia wyrobów, a uzyskane w ten sposób przychody przeznaczyć na spłatę pilnych zobowiązań.

Jakie korzyści niesie kredyt kupiecki?

  • Poprawa relacji z odbiorcą i zachowanie płynności finansowej;
  • Zwiększenie szans na utrzymanie kontrahenta (jeśli widzi on, że dostawca jest gotów na decyzję o odroczeniu terminu płatności, jest bardziej prawdopodobne, że odbiorcy towaru lub usługi wciąż będą korzystać z oferty danej firmy);
  • Łatwiejsze pozyskiwanie nowych klientów.
  • Przedsiębiorca nie musi uruchamiać kredytów obrotowych czy zaciągać pożyczek w instytucjach finansowych. Tym samym unika dodatkowych formalności, a także kosztów w postaci odsetek.

Kto może udzielić kredytu kupieckiego?

Kredytu kupieckiego może udzielić właściwie każdy przedsiębiorca (dostawca towaru/usługi). Nie ma tu żadnych ograniczeń dotyczących skali prowadzonej działalności gospodarczej czy branży, w której on funkcjonuje. Wydaje się, że najważniejszym — a w zasadzie jedynym — ograniczeniem związanym z kredytem kupieckim jest kondycja finansowa firmy.

Jeśli przedsiębiorca, który chce udzielić kredytu kupieckiego, sam ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej, powinien on wstrzymać się z takim działaniem na szerszą skalę (lub mocno ograniczyć limit kupiecki). Zbyt hojne stosowanie kredytu kupieckiego wobec odbiorców może doprowadzić dostawcę towaru do problemów ze spłatą własnych zobowiązań.

Jaki jest koszt kredytu kupieckiego?

Kredyt kupiecki można określić mianem najtańszego kredytu – a już na pewno tańszego niż kredyt krótkoterminowy w banku. Dlaczego? Ponieważ kredyt dostawcy zazwyczaj nie wiąże się z żadnym oprocentowaniem. Choć czasem takie oprocentowanie jest stosowane, to jest to raczej rzadkość. Po taki wariant sięga się głównie w odniesieniu do transakcji na większe kwoty oraz z długim terminem płatności.

W większości przypadków kredytu kupieckiego nie stosuje oprocentowania, by nie zrażać do siebie kontrahenta.

Kolejnym kosztem, a w praktyce utratą rabatu jest mechanizm określany jako skonto. Jest to swego rodzaju zniżka, którą przedsiębiorca ma zagwarantowaną, dzięki spłacie zobowiązania przed terminem płatności wynikającym z faktury.

Kredyt kupiecki a kredyt bankowy inwestycyjny

Kredyt kupiecki czasem porównuje się do kredytów bankowych, tym np. kredytu inwestycyjnego (jeśli chcesz się dowiedzieć, czym jest kredyt inwestycyjny, przeczytaj tekst zamieszczony na https://inwestycje.pl/biznes/co-to-jest-kredyt-inwestycyjny/). Powodem jest zapewne nazwa opisywanego rozwiązania.

Określenie „kredyt kupiecki” nasuwa skojarzenia z produktami z oferty banku. Tymczasem, jak już wiesz, udzielaniem kredytów kupieckich zajmuje się przedsiębiorca dostarczający swoim odbiorcom towary i usługi.

Oczywiście, przedsiębiorcy wciąż mogą finansować swoją działalność za pomocą kredytów inwestycyjnych. Warto tylko wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:

  • kredyt bankowy jest dość drogi, a czasem bardzo drogi. Zapewne nie wszyscy przedsiębiorcy są gotowi na kredyt oprocentowany na kilkanaście procent,
  • uzyskanie kredytu bankowego wymaga licznych formalności. Tymczasem, w biznesie, w pilnych sytuacjach, trzeba działać szybko i zdecydowanie,
  • nie każdy przedsiębiorca może starać się o kredyt w banku. Większość instytucji stawia warunki dotyczące okresu istnienia firmy.

Materiał partnera

  •