Gepardy Biznesu

KORPORACJA RADEX S.A. w Warszawie jest Gepardem Biznesu 2016

KORPORACJA RADEX S.A. w Warszawie uzyskała tytuł Gepard Biznesu 2016, bo średnia z dynamik zysku netto i wartości księgowej wyniosła więcej niż 10 proc.

Wyniki finansowe KORPORACJA RADEX S.A. w Warszawie
Rok 2014 2015 Dynamika w proc.
Zysk netto w tys. zł 158 227 43,7
Wartość księgowa w tys. zł 47 378 47 673 0,6
Średnia z dynamiki zysku netto i wartości księgowej  w proc. 22,2

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu