Dla Zdrowia

Konstantynów Łódzki docenia przedsiębiorczość

Obowiązujacym w naszym mieście stawkom podatku daleko do maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. To najlepiej tłumaczy, dlaczego jedna z gazet lokalnych analizująca regularnie warunki dla przedsiębiorców w okolicznych gminach określa od kilku lat Konstantynów Łódzki, jako raj podatkowy, mówi Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego.

Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego:
Współpraca władz Konstantynowa Łódzkiego z przedsiębiorcami została nawiązana od wprowadzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Przedsiębiorcy stanowią liczną i znaczącą dla rozwoju miasta grupę. Samorząd ma pełną świadomość, że kondycja ich firm decyduje o rozwoju miasta i wszelkie decyzje muszą to uwzględniać. Współpraca z przedsiębiorcami daje świetne efekty. Jest to możliwe, kiedy na bieżąco poznajemy problemy i wspólnie szukamy ich rozwiązań. W tym celu została powołana przeze mnie kilkuosobowa Rada Prywatnych Przedsiębiorców. Ci doradcy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia – to najlepiej świadczy o wspólnych celach łączących samorząd i ludzi biznesu w naszym mieście. Sama Rada Prywatnych Przedsiębiorców inicjuje otwarte dla wszystkich przedsiębiorców spotkania tematyczne. To poprawia warunki funkcjonowania firm praktycznie bez żadnych nakładów, a rozwój firm to rozwój gminy. RPP podejmuje wiele cennych dla miasta i mieszkańców inicjatyw realizowanych wspólnie z samorządem. To sprawia, że wzajemnie wzmacniamy swój prestiż. Razem łatwiej nam rozwiązywać trudne sytuacje, których w mieście nigdy nie brakuje.
Image
    Mamy szczęście, że centralnie położona Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje część terenów Konstantynowa Łódzkiego, doskonale skomunikowanego z Portem Lotniczym Łódź im. Władysłwa Reymonta. Firmy, które zainwestują w ŁSSE mogą skorzystać z przygotowanej przez nas kompleksowo infrastruktury. Tu troska o przedsiębiorców przynosi już znaczące efekty gospodarcze. Rozwój Strefy ma działanie zwrotne – wspiera funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na terenie naszego miasta. Zabiegając o sprowadzenie inwestorów podejmujemy wszelkie działanie promujace nasze miasto. Ma to swój wyraz we wszelkich działaniach samorządu oraz w polityce informacyjnej. Na łamach prasy lokalnej eksponujemy tematykę skierowaną do przedsiębiorców. Organizujemy dla nich współzawodnictwo o tytuł Przyjazny Miastu.
Od pierwszej kadencji samorządu władzę w naszym mieście sprawują te same środowiska skupione dzisiaj w stowarzyszeniu Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe, które uznaje, że przedsiębiorczości, inwestowaniu i rozwojowi gospodarczemu sprzyjają niskie podatki. Od lat średnia wysokość corocznej podwyżki stawek podatku od nieruchomości jest w Konstantynowie Łódzkim minimalna (zdarzało się nam w ogóle ich nie zmieniać). Obowiązujacym w naszym mieście stawkom podatku daleko do maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. To najlepiej tłumaczy, dlaczego jedna z gazet lokalnych analizująca regularnie warunki dla przedsiębiorców w okolicznych gminach określa od kilku lat Konstantynów Łódzki, jako raj podatkowy.
Dodajmy, aby nie wyglądało to na samochwalstwo, że prasa z sąsiedniego miasta napisała o nas gmina na medal. To w podsumowaniu naszych sukcesów w rankingach dziennika „Rzeczpospolita”, a podobne osiągnięcia odnotowujemy również w klasyfikacji dwutygodnika „Wspólnota”. Konstantynów Łódzki znalazł się w czołówce Polski w rankingu – wykorzystanie środków UE, który opublikowało niedawno to czasopismo. Według „Wspólnoty” w latach 2009-2012 wydatki majątkowe finansowane ze środków unijnych stanowiły w Konstantynowie Łódzkim 52,84 % ogółu wydatków majątkowych, co daje naszemu miastu 12 miejsce w kraju. W okresach minionych Konstantynów Łódzki poprawiał swoją lokatę: z 230 (w latach 2004-2009) na 38 (2007-2011) i obecnie na 12 w Polsce! Te środki unijne w przeważającej ilości idą na rozbudowę infrastruktury stwarzającej lub poprawiającej warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
W podsumowaniu przytoczę drobne fakty, które są też dowodem jak nas oceniają inni. Nie jest chyba przypadkiem, że obecnie jeden z ministrów RP oraz były i obecny marszałek województwa łódzkiego to samorządowcy wywodzący się z naszego niedużego miasta.Miasto Konstantynów Łódzki zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.