Najpiękniejsze Budynki

Konkurs Najpiękniejsza Fabryka 2015

Misją Konkursu Najpiękniejsza Fabryka jest promowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce. Organizatorem konkursu  jest Instytut Nowoczesnego Biznesu. Wyróżnienia są dla firm,właścicieli fabryki oraz projektantów i wykonawców budynków.


Regulamin II edycji  Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 .

I. Misja

Misją Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015  jest wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce.

II. Cele

1. Wyłonienie najpiękniejszych fabryk w Polsce.
2. Promowanie nowoczesnego przemysłu.

III. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Instytut Nowoczesnego Biznesu,  który ma siedzibę w Markach koło Warszawy przy ul. Świerkowej 2 A.

IV. Kategorie Konkursu

1. Właściciel Najpiękniejszej Fabryki 2015.

2. Projektant Najpiękniejszej Fabryki 2015.

3. Wykonawca Najpiękniejszej Fabryki 2015.

W konkursie mogą uczestniczyć fabryki  oddane do użytku w okresie od 2 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015.

V. Wybór zwycięzców konkursu.

1. Wyboru dokonuje Kapituła Konkursu Najpiękniejsza Fabryka.
2. Do Kapituły Konkursu zaprasza dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu, który jest przewodniczącym Kapituły Konkursu.

VI. Uczestnictwo w Konkursie Najpiękniejsza Fabryka.

1. Uczestnictwo w Konkursie Najpiękniejsza Fabryka  jest bezpłatne.
2. W konkursie mogą brać udział  firmy działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zgłoszenia do Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 wraz ze zdjęciami budynków i wnętrz można wysyłać do 31 marca 2016 r.
4. Zgłoszenia i zdjęcia można przesyłać zwykłą pocztą pod adres Instytutu Nowoczesnego Biznesu, ul. Świerkowa 2A, 05-270 Marki lub drogą mailową: info@inb.edu.pl .
5. Budynki i wnętrza mogą zgłaszać również podmioty współpracujące z INB i członkowie Kapituły Konkursu.

6. W zgłoszeniu powinny być zdjęcia obiektów oraz informacje o ich projektantach i wykonawcach.

VII. Nagrody w Konkursie Najpiękniejsza Fabryka.

1. Tytuły  Właściciel Najpiękniejszej Fabryki 2015, Projektant Najpiękniejszej Fabryki 2015, Wykonawca Najpiękniejszej Fabryki 2015 przyznawane są bezpłatnie. Płatne są:
a)  dyplomy dla właściciela fabryki, projektanta i wykonawcy wyróżnionego obiektu.

b) logo promocyjne Właściciel Najpiękniejszej Fabryki 2015 dla firmy, właściciela fabryki.

c)  logo promocyjne Projektant Najpiękniejszej Fabryki 2015  dla projektanta.

d) logo promocyjne Wykonawca Najpiękniejszej Fabryki 2015 dla wykonawcy.

e) statuetki “Złoty Jaworowy Liść” dla firmy -właściciela fabryki, projektanta i wykonawcy wyróżnionego obiektu.

Image
Statuetka Złoty Jaworowy Liść.

Nagrody można odebrać pocztą lub na Kongresie Nowoczesnej Gospodarki . Udział w kongresie kosztuje 100 zł netto od osoby.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu.

1. Wyniki Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015 zostaną ogłoszone na stronach internetowych wydawcy: www.ibs.edu.pl, www.businessnow.pl i www.gepardybiznesu.pl oraz w magazynie “Europejska Firma”.

IX. Zmiany regulaminu.

1. Regulamin Konkursu Najpiękniejsza Fabryka  ustala i zmienia dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Regulamin zmieniony i zatwierdzony przez dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu 11 grudnia 2015 r.