Bez kategorii

Kongres Bezpieczeństwa Biznesu 25 i 26 marca 2020 r.

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszają na Kongres Bezpieczeństwa Biznesu 25 i 26 marca 2020 r. w WDW Rynia w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Kongres poświęcony będzie współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego firm i naszego kraju.

Dynamiczny rozwój przemysłu 4.0, nowych technologii, sztucznej inteligencji, sieci 5G i Internetu Rzeczy stwarza nowe i nieznane jeszcze zagrożenia i wyzwania dla gospodarki, rynków krajowych i zagranicznych, nowych relacji konkurencyjności, a nawet zwalczania się i ostrych rywalizacji kapitału zagranicznego i krajowego.
Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego wspomagają polskich przedsiębiorców.
Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego.
Szczególna uwaga zostenie zwrócona na cyberzagrożenia, szpiegostwo gospodarcze, bezpieczeństwo sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia i wycieki informacji.
Przedstawione zostaną korzyści wdrożenia przemyślanej polityki bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć zyskowność przedsiębiorstw dających gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji oraz wiarygodność i solidność partnerską.

Proszone zostaną następujące tematy:

* Wojna w cyberprzestrzeni – jej reperkusje dla bezpieczeństwa gospodarczego kraju.
* Strategia cyberbezpieczeństwa RP i Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.
* Ekozagrożenia bezpieczeństwa biznesu i terroryzm ekologiczny.
* Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu.
* Nowoczesne technologie, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja,
* Internet Rzeczy, łączność 5G – wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa.
* Technologie jutra bezpieczeństwa biznesu, w tym „Blockchain”.
* Filary prawne bezpieczeństwa informacyjnego – informacje prawnie chronione, w tym szczególnie tajemnica przedsiębiorstwa, giełdowa i handlowa, informacje niejawne oraz dane osobowe.
* Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne spotkań/narad/konferencji biznesowych – wybór lokalu i pomieszczenia, podsłuchy, podglądy, telefony komórkowe, dyktafony, kamery.
* Bezpośrednie zagrożenia firmy, najczęstsze przypadki – oszustwa gospodarcze, kradzieże, szpiegostwo gospodarcze, przekupstwa pracowników, włamania, napady, wymuszenia.
* Praktyczne rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób, mienia i procesów biznesowych.
* Standardy i procedury ochrony danych osobowych w biznesie.
* Legalne i nielegalne stosowanie technik operacyjnych (podsłuchy), np. „Pegasus”.
* Systemowe rozwiązania hipotetycznego zaistnienia „Blackout”.
* Integracja systemów bezpieczeństwa – modelowe zadania i działania osób i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie.
* Analiza zagrożeń, szacowanie i zarządzanie ryzykiem, znaczenie ciągłości działania, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.

Odbędzie się też debata ekspertów i przedsiębiorców na temat „Aktualne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa biznesu”.

Aktualne informacje o kongresie są pod adresem https://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl