Konferencja naukowa z udziałem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli

7 grudnia 2018 roku w siedzibie Wydziału Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyła się II Konferencja Biznes – Nauka – Stalowa Wola, z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka.

Organizatorami konferencji byli Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola, Nadsański Bank Spółdzielczy oraz Bank Pekao SA. Patronat nad konferencją objęli Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Konferencja skierowana była do lokalnych przedsiębiorców, ludzi nauki oraz instytucji wspomagających finansowanie działalności przedsiębiorstw. Tematyka poszczególnych paneli związana była z problematyką powiązania biznesu z nauką we współczesnej gospodarce, które mają służyć rozwojowi gospodarczemu regionu Stalowej Woli, współpracy naukowców i przedsiębiorców oraz roli samorządów i instytucji wspomagających finansowanie w rozwoju nauki i biznesu

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Mechaniczno – Technologicznego dr hab. inż. Aleksander Mazurkow, prof. PRz, następnie Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Stanisław Kłapeć, a także Dyrektor Regionalny Bankowości MiŚP Banku Pekao SA Roman Dec.

W pierwszym panelu, któremu przewodniczyła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, prelekcję pt. „Centra badawczo – rozwojowe – współpraca – nauka – biznes” wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. Kolejny referat  na temat „Wpływu działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PAR WISŁON na rozwój gospodarczy regionu stalowowolskiego” przedstawił Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Marian Cąpała.

W drugim panelu swoje stanowisko zaprezentowali Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Stalowa Wola dr Ryszard Sęczyk, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej dr inż. Sławomir Stec, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechaniczno-Technologicznego PRz dr Andrzej Chmielowiec.

Panel trzeci konferencji, moderowany przez Wiceprezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego Magdalenę Więckowicz dotyczył współpracy lokalnych instytucji na rzecz rozwoju lojalnego biznesu, gdzie pani Wiceprezes omówiła „Rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu konkurencyjności regionu”. Następnie zaproszono do dyskusji uczestników konferencji. Głos zabrali prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ryszard Kapusta oraz prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Sławomir Czwal, którzy na przykładzie prowadzonych przez siebie firm i współpracy z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym przedstawili rolę społecznej odpowiedzialności biznesu na rzecz rozwoju regionu. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na misję spółdzielczą, w tym Nadsańskiego Banku Spółdzielczego oraz korzyści biznesowe i społeczne wynikającymi ze współpracy z Bankiem. Zaprezentowano wiele przykładów działalności na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie działalności edukacyjnej podejmowanej przez Nadsański Bank Spółdzielczy.

W czwartym panelu moderowanym przez Dyrektora Regionalnego Bankowości MiŚP Romana Dec, swoje wystąpienia mieli Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i programów Publicznych Banku Pekao SA Jakub Fulara oraz przedstawiciele Huty Stalowa Wola, Kierownik Działu Planowania dr inż. Janusz Czaja i Kierownik Działu HR Joanna Ziejewska.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tematyką konferencji, wysoki poziom merytoryczny omawianych prelekcji oraz wyrażane w dyskusjach i w kuluarach opinie uczestników, organizatorzy wyrazili w pełni pozytywną opinię dotyczącą kontynuowania organizacji konferencji w roku następnym.