Aktualności

Kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami – korzyści dla przedsiębiorcy

Decyzja o outsourcingu działań z zakresu zarządzania wierzytelnościami powinna być poprzedzona analizą potrzeb biznesowych przedsiębiorcy. Jeśli oczekuje on wsparcia zarówno w obszarze działań prewencyjnych, windykacyjnych, jak i prawnych, powinien rozważyć współpracę z grupą skupiającą podmioty świadczące te usługi w ramach jednej struktury.

 

Rozwiązanie to pozwoli przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i pieniądze, ale przede wszystkim zapewni kompleksową obsługę procesu zarządzania wierzytelnościami.
Decydując o wyborze partnera, który reprezentować będzie nasze interesy przed niewypłacalnymi kontrahentami, powinniśmy zwrócić uwagę na specjalizację firmy zarządzającej należnościami lub wybrać większą grupę, mającą doświadczenie w obsłudze niemalże każdej branży. Ważne są także uprawniania. Dobre firmy windykacyjne posiadają licencję Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie funduszem sekurytyzacyjnym oraz są zweryfikowane pod względem etyki praktyk rynkowych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ważne jest także to, by firma, którą wybierzemy posiadała licencję GIODO, przekazujemy jej bowiem dane osobowe naszych klientów.
Na czym polega kompleksowość?
Firmy kompleksowo zarządzające należnościami posiadają w swoich strukturach, poza podstawowym i koniecznym działem windykacji, także spółki detektywistyczne oraz kancelarie prawne. Dzięki temu cały proces odzyskiwania zaległych należności przebiega sprawnie i rzeczowo. Doświadczone firmy z branży zarządzania wierzytelnościami stosują różnorodne narzędzia mobilizujące do spłaty wierzytelności – należą do nich poza kontaktem listownym i telefonicznym, pieczęcie prewencyjne (umieszczane na fakturach), negocjacje spłaty zadłużenia, możliwość rozłożenia długu na raty, a także różnego rodzaju mediacje, w przypadku przekazania sprawy do etapu postępowania sądowego.
Prewencja z pomocą detektywa
W działaniach prewencyjnych pomagają licencjonowani detektywi, którzy w przeciwieństwie do wywiadowni gospodarczych mają uprawnienia do zbierania danych wrażliwych. Ustalają więc majątek nieuczciwej firmy, a także jego pokrycie, powiązania z innymi podmiotami w Polsce lub za granicą, a w raporcie przedstawiają rekomendacje i wskazują ewentualne zagrożenia wynikające ze współpracy z danym podmiotem.
Stały monitoring
Współpraca z firmą zarządzającą należnościami pozwala także na monitoring wpływów od klientów. Polega on na stałym kontakcie z kontrahentem. Na 2-3 dni przed upływem terminu płatności faktury, konsultant przypomina o tym fakcie telefonicznie. Pozwala to na zmobilizowanie kontrahenta do regulowania zobowiązań w terminie. Monitoring obejmuje także należności z krótkim terminem przedawnienia (do 30 dni). Wówczas klient otrzymuje monity z wezwaniem do zapłaty, a częstotliwość kontaktu telefonicznego zostaje wzmożona.
Dla bezpieczeństwa – kancelaria prawna
Jeśli działania prewencyjne i monitorujące okażą się niewystarczające, kolejnym etapem działalności firm zarządzających wierzytelnościami staje się windykacja. Dzielimy ją na polubowną i sądową. Windykacja polubowna polega na odzyskaniu kwoty postawionej w stan wymagalności w jak najkrótszym czasie. Pomagają w tym wyspecjalizowani negocjatorzy telefoniczni i terenowi. Gdy podmiot posiadający zobowiązanie dłużne odmawia jednak współpracy polubownej, sprawę przejmuje kancelaria prawna, kontynuująca proces odzyskiwania należności na etapie sądowym i egzekucyjnym.
Działanie wyspecjalizowanej grupy zarządzającej wierzytelnościami, w skład której wchodzi kancelaria prawna i podmiot detektywistyczny, pozwala w sposób bardziej świadomy kontrolować proces zarządzania ryzykiem w firmie, gwarantuje firmie bezpieczeństwo, a także oszczędność czasu i finansów.
Sławomir Szarek

Autorem  jest Prezesem Zarządu Grupy Casus Finanse.
Grupa Casus Finanse składa się z kilku ściśle współpracujących ze sobą spółek: Casus Finanse SA, Casus Detektyw Sp. z o.o., Casus Kancelaria Prawna, BPO Management oraz Casus Fundusz Sekurytyzacyjny.