Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Kępno – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w marcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 29 firm z siedzibą w Kępnie, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również  Kępnu, bo zyskało dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016 uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Kępnie jest 29 Gepardów Biznesu 2016 i 20,7 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Kępno w końcu czerwca 2016 r. miało 14 tysięcy mieszkańców).

To znaczy, że Kępno zdobyło tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Kępno może bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 publicznie na wszystkich nośnikach informacji.

Płatne są logo Miasto Przyjazne Firmom 2016 oraz  dyplomy i statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016 dla miasta i jego pracowników. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Miasto Przyjazne Firmom 2016, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Kępnie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 Polak Meble Sp. z o.o. 1269 29767 2245
2 Pphu Dolmar Sp. z o.o. S.K. 135024 492633 265
3 Firma Budowlana „Kubot” sp. j. Antoni i Małgorzata Kubot 4469 15758 253
4 Stiegelmeyer Kępno Sp. z o.o. 51483 141723 175
5 Felona Sp. z o.o. 6800 16803 147
6 Izoterm sp.j. W. Boślak i M. Boślak 6278 14056 124
7 PPH Sagan G. i S. Wąsala S.J. 54425 113502 109
8 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Nowja Ryszard i Jolanta Nowiccy S.J. 5710 11507 102
9 P.p.h.u. Inter $ sp. j. Irena Walczak, Edward Walczak, Waldemar Walczak, Wojciech Walczak 13691 27507 101
10 Gib Meble Gandecki i Berski Sp. J. 50235 99076 97
11 PROPART Sp. z o.o. 12457 23651 90
12 Inter $ Sp. z o.o. 22690 42977 89
13 PBK S.A. Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług 1291 2375 84
14 Kantor Skup i Sprzedaż Walut J. Lenart i St. Lenart S.J. 776 1414 82
15 Lawanda Sp. z o.o. 17662 31032 76
16 Punkt Sprzedaży Paliw JANTOS S.J. 1102 1936 76
17 Jomiro Sp. z o.o. 12906 22312 73
18 Aleksandra Błażek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Akces PPH Akces 33762 56635 68
19 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Domel Zbigniew & Jacek & Tomasz Dobień Sp. J. w Kępnie Ul. Słoneczna 6 13203 21470 63
20 OKNAR S.J. Fabryka Okien i Drzwi 10199 15620 53
21 Sklep Spożywczy Maria i Jacek Noculak sp. j. 5288 8046 52
22 Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. 3289 4934 50
23 Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Rembet Sp. z o.o. 8581 12852 50
24 Zakład Wyrobów Odzieżowych Helkon – Konarski sp.j. 21311 28921 36
25 Administracja Domów Miejskich – Kępno Sp. z o.o. 3107 3615 16
26 HAYGROVE POLAND Sp. z o.o. 19696 22347 13
27 PONER Sp. z o.o 5274 5898 12
28 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa 22987 25701 12
29 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 1110 1229 11

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie biznesowe InfoCredit i Bisnode.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z baz firm InfoCredi i Bisnode spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2013-2014,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys zł we wszystkich latach  2013-2014,

3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach  2013-2014,

4. Zysk netto powyżej 10 tys. zł we wszystkich latach  2013-2014,

5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W końcu marca 2014 r.:  C/Z:  17,2, a  C/WK: 1,38*.

* Wskaźniki, będące średnią dla 404 spółek krajowych, notowanych na GPW.
źródło: Ceduła Giełdowa z 31 marca 2014 r.
WIG Poland w  marcu 2016 r.:  C/Z:  38,1, a  C/WK: 1,2.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW, marzec 2016
Opis liczenia wartości rynkowej
Według wskaźników giełdowych z końca marca 2014 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2014 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2013 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2014 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2013 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2014 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2014.
Podobnie została policzona wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016. Według wskaźników giełdowych z końca marca 2016 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2016 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2014 r.  i wskaźnika C/Z w końcu marca 2016 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2014 r.  i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2016 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2016.