Efektywna Firma

Kancelaria Prawna Koksztys rozwija usługi zarządzania wierzytelnościami dla biznesu

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego sp. k. z Wrocławia, zapewniająca usługi prawne dla biznesu, rozwija swój portfel funduszy i usług w zakresie procesów windykacyjnych. Firma pozyskała do obsługi dwa kolejne fundusze sekurytyzacyjne, których portfolio przekracza 1 miliard złotych dla każdego z nich. Wprowadza również nową na polskim rynku usługę – współpracę długoterminową na zasadzie forward flow.

Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce coraz mocniej się rozwija, a wraz z nim branża zarządzania tego typu transakcjami. Jak wynika z cyklicznego badania przeprowadzanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez badane firmy, wyniosła pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku 100,5 miliardów złotych, czyli 3-procent więcej niż w poprzednim okresie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Kancelaria Koksztys, certyfikowany przez Krajowy Nadzór Finansowy zarządca funduszami sekurytyzacyjnymi, rozwija kolejne usługi związane z lokowaniem kapitału w wierzytelności.

Dwa nowe fundusze sekurytyzacyjne w portfelu

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego pozyskała z końcem września dwa nowe fundusze sekurytyzacyjne o wolumenie 1 miliarda złotych dla każdego z nich. Są to podmioty dedykowane do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami – emitują certyfikaty inwestycyjne, które następnie obejmowane są przez inwestorów. Za pozyskane środki fundusz kupuje portfele wierzytelności, którymi zarządza podmiot serwisujący.

Rolą Kancelarii, jako zarządcy, będzie prowadzenie całościowego, pełnego procesu windykacji spraw masowych, zakupionych przez nowo pozyskane fundusze. Oznacza to wszelkie działania – polubowne, sądowe, egzekucyjne zmierzające do efektywnego odzyskania wierzytelności.

Pozyskanie kolejnych dwóch dużych podmiotów do portfela Kancelarii to dla nas ogromny sukces – podkreśla Bartłomiej Barański, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Kancelarii Koksztys. I dodaje – Wzrastający wolumen wartości funduszy, z którymi współpracujemy, to dla nas potwierdzenie, że rynek docenia doświadczenie oraz wiedzę, którą posiadamy. Jesteśmy cenionym, zaufanym i profesjonalnym partnerem w biznesie.

Firma posiada doświadczenie w zakresie operowania dużymi wolumenami finansowymi – oprócz dwóch nowo pozyskanych, zarządza również funduszem, w przypadku którego wspólnie z inwestorem dokonała już zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim. Wspomniany inwestor posiada zainwestowane w portfele wierzytelności na rynku europejskim środki przekraczające 20 mld euro. Wspólnie z nim wrocławska Kancelaria, aktywnie i z sukcesami, uczestniczy w przetargach na polskim rynku.

Forward Flow – sposób na stabilne i płynne przeprowadzenie operacji sprzedaży wierzytelności

Forward flow to nowa usługa w ofercie Kancelarii Koksztys, a jednocześnie nowość na polskim rynku. Umowa tego typu polega na zobowiązaniu się przez strony do sprzedaży i kupna długu o określonej kwocie, w określonym czasie, przy stałej stopie procentowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zbywca wierzytelności nie musi każdorazowo organizować procesu przetargowego, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Nabywca zyskuje natomiast stały napływ wierzytelności.

Jak tłumaczy Bartłomiej Barański, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Kancelarii Koksztys – Rynek sprzedaży wierzytelności ma charakter aukcyjny – oznacza to, że zaplanowanie operacji finansowych jest tu utrudnione. Długoterminowa umowa w modelu forward flow zapewnia zbywcom wierzytelności stabilne i płynne przeprowadzanie operacji sprzedaży. Jest to nowe rozwiązanie na polskim rynku, ale z sukcesem stosowane w krajach zachodnich.

Model biznesowy w formule forward flow przeznaczony dla klientów windykacyjnych i instytucjonalnych.

O Kancelarii Koksztys

Kancelaria Koksztys istnieje na rynku od 1992 roku, co czyni firmę jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce i opiera swoją ofertę na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest doradztwo prawne, zwłaszcza dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Drugim – obecnie aktywnie rozwijanym – usługi w zakresie całościowego procesu windykacji, z którego korzystają duże podmioty, m.in. instytucje finansowe i telekomy.

Firma zapewnia klientom pełny zakres obsługi prawnej oraz wsparcie w odzyskiwaniu należności, bez względu na skalę czy rodzaj biznesu jaki prowadzą. Kancelaria współpracuje z 120 radcami prawnymi, adwokatami, prawnikami i doradcami podatkowymi. Oferuje nielimitowane konsultacje telefoniczne, Pogotowie Prawnicze czynne całą dobę, dostęp on-line do spraw dla Klientów oraz rozbudowaną informację gospodarczą i weryfikację kontrahentów. Każdego roku obsługuje ponad 10 tys. zadowolonych klientów.

Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa we Wrocławiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.