Jeronimo Martins Polska S.A. to druga co do wartości rynkowej najcenniejsza firma w Polsce i drugi co do wartości amortyzacji inwestor

Spośród 68 812 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w listopadzie 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, na szczególne wyróżnienie zasługuje Jeronimo Martins Polska S.A. w Kostrzynie, która dokonała wielkiego skoku wartości, lądując na drugim miejscu wśród najcenniejszych firm w Polsce w październiku 2020 r. Jest też wielkim inwestorem w naszym kraju. Pod względem wartości amortyzacji w latach 2018-2019 znalazła się również na drugim miejscu. Jej przychody wyniosły w 2019 r. 55,6 mld zł, co również uplasowało ją na drugim miejscu. 

Wartość rynkowa Jeronimo Martins Polska S.A. w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 49 493,1 mln zł, co dało jej tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 i drugie miejsce w rankingu najcenniejszych firm w Polsce. Tak wielką wartość zawdzięcza głównie wysokiemu zyskowi netto w 2019 r., który wyniósł 2 241 mln zł. Na koniec 2019 r. miała też potężny kapitał własny – 3 469 mln zł.

Jeronimo Martins Polska rozwija się dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 10,7 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020. Jej przychody w 2019 r. wyniosły 55,6 mld zł. Wyższe miał tylko PKN Orlen – 89 mld zł.

W latach 2018-2019 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 2042 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator Polski 2020. To drugi wynik w Polsce. Więcej amortyzacji w tym okresie wykazała tylko ORANGE POLSKA S.A. – 5280 mln zł. Warto jednak zaznaczyć, że sporo wielkich firm nie podało do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o odpisach amortyzacyjnych.

Jeronimo Martins Polska S.A.  należy do portugalskiej Grupy Jeronimo Martins, której korzenie sięgają 1792 roku. Dziś Grupa Jeronimo Martins działa w trzech krajach: Polsce, Portugalii i Kolumbii – i zatrudnia łącznie ponad 115 tys. pracowników, z czego większość w Polsce – 70 tys. Jeronimo Martins Polska S.A.  jest największym prywatny pracodawcą w naszym kraju. W Polsce działa od 1995 roku. Jest tu właścicielem lidera branży retail, czyli sieci sklepów Biedronka, a także drogerii i apteki Hebe. Codziennie jej dyskonty odwiedza 4 milionów klientów.

Więcej informacji o firmie pod adresami:  www.biedronka.plhttps://karierawjm.pl/

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,

2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,

3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowane jest w porównaniu do spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

W październiku  2020 r.: C/Z: 42,2, a C/WK: 0,77
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.