Najpiękniejsze Budynki

Janusz Sawicki – główny projektanta Najpiękniejszej Fabryki 2015

Do kapituły  Konkursu Najpiękniejszy Budynek dołączył  mgr inż. Janusz Sawicki, Główny Projektanta Odlewni Specodlew w Skawinie, wyróżnionej w Konkursie Najpiękniejsza Fabryka 2015, pracujący w firmie Prodlew Sp. z o. o. w Warszawie.

PRODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest nowoczesną firmą inżyniersko-projektową powstałą w 1992 roku w wyniku przekształcenia własnościowego Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażenia Odlewni – PRODLEW, którego doświadczenia projektowo-realizacyjne sięgają 1948 roku.

Zdobyła tytuł Projektant Najpiękniejszej Fabryki 2015 za stworzenie fabryki Specodlew w Skawinie wyróżnionej w II edycji Konkursu Najpiękniejsza Fabryka 2015.

Oferta Spółki obejmuje:

*             projektowanie i realizacje inwestycji od projektu technicznego do uruchomienia,

*             uruchamianie, instalowanie urządzeń i linii przemysłowych odpowiadających potrzebom technicznym użytkowników,

*             ekspertyzy techniczno-technologiczne,

*             eksport i import maszyn, urządzeń przemysłowych, materiałów odlewniczych, odlewów oraz oprzyrządowania.

 

Oferta Spółki dla przemysłu odlewniczego obejmuje:

*             projektowanie odlewni staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych,

*             projektowanie oraz realizacja stacji przerobu i regeneracji mas formierskich i rdzeniowych,

*             topialnie metalu,

*             maszyny i linie formierskie,

*             strzelarki i rdzeniarnie,

*             gniazda czyszczenia i wykańczania odlewów,

*             gniazda obróbki cieplnej,

*             linie transportu pneumatycznego materiałów sypkich i pylistych,

*             instalacje odpylania i wentylacji,

*             instalacje elektryczne, sterowania, automatyki i szafy sterownicze,

*             materiały odlewnicze, najwyższej jakości śrut do czyszczenia odlewów.

 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia w branży odlewniczej oraz potencjał techniczny zespołu oferta Spółki adresowana jest również do odbiorców spoza odlewnictwa i obejmuje:

*             linie transportu pneumatycznego,

*             linie transportu przenośnikami taśmowymi,

*             gniazda obróbki cieplnej wyposażone w ekonomiczne piece grzewcze najnowszej generacji,

*             instalacje odpylania i wentylacji,

*             kotłownie i instalacje centralnego ogrzewania,

*             instalacje gazów technicznych,

*             instalacje elektryczne,

*             sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

*             urządzenia i konstrukcje nietypowe.

W ramach prowadzonej działalności Prodlew Sp. z o.o. realizował liczne zlecenia obejmujące zarówno realizacje przedsięwzięć inwestycyjnych jak i przygotowanie dokumentacji projektowych.

Prodlew Sp. z o.o. była głównym projektantem Odlewni Specodlew w Skawinie, wyróżnionej w Konkursie Najpiękniejsza Fabryka 2015.

Powierzchnia użytkowa Odlewni Specodlew w Skawinie wynosi 12 668,93 m2, z czego 10 767,3 m2 stanowi powierzchnia hali produkcyjnej, a 1 901,63 m2 to powierzchnia budynku techniczno-administracyjnego.
Konstrukcja hali wykonana jest ze stali. Ściany zewnętrzne wykonano z płyt warstwowych, z wypełnieniem z wełny mineralnej.
Dach hali wykonany jest z blachy trapezowej, na którym położona jest wełna mineralna oraz membrana z protanu. W dachu rozmieszczone są pasma świetlików, dzięki którym możliwe będzie obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.
W ścianach zewnętrznych zamontowano okna PCV w kolorze antracyt. Wszystkie drzwi znajdujące się w hali utrzymane są w kolorystyce okien.
Do ogrzewania hali w okresie zimowym przewidziano energię pochodzącą z odzysku ciepła technologicznego. W okresie letnim ciepło będzie wyprowadzane na zewnątrz poprzez chłodnie wentylatorowe znajdujące się na dachu.
Konstrukcja budynku administracyjnego wykonana jest z materiału żelbetonowego, ściany z betonu komórkowego z ociepleniem ze styropianu. Elewacja budynku wykonana jest z cienkowarstwowego tynku w kolorystyce czerwono – szarej.
Stolarka okienna w budynku administracyjnym wykonana jest z tworzywa PCV w kolorze antracyt. Drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczeń utrzymane są w kolorystyce zgodnej z barwami firmy.

Image
Image
Image
Image
Image
Image