Aktualności

Jaka jest przyszłość Etherum?

Nie ma wątpliwości, że rynek kryptowalut całkowicie zrewolucjonizował sposób postrzegania finansowej rzeczywistości. Nowa technologia otworzyła bowiem nieznane dotąd możliwości, ale również ograniczenia i uzasadnione obawy inwestorów.
W dzisiejszym artykule analizujemy prognozy dotyczące jednej z najpopularniejszych kryptowalut – Ethereum!

Nadchodzi rewolucja?

Tytuł tego akapitu odnosi się do niezwykle interesującej analizy autorstwa ekspertów Standard Chartered. Wspomniana predykcja dotyczy samego Bitcoina, ale również innej kryptowaluty, która wzbudza ogromne emocje, czyli właśnie Ethereum. Kurs przytoczonego aktywa ma osiągnąć wartość nawet 8000 dolarów w kontekście całego roku. To jednak nie koniec zaskakujących prognostyk!

Analizy specjalistów nie ograniczają się jednak do bieżącego okresu. Według ekspertów, wskaźnik kursu powinien systematycznie rosnąć, uzyskując wartość 14 tysięcy dolarów pod koniec 2025 roku. Jak podkreślają profesjonaliści, powodem tak pozytywnych zmian są dwa kluczowe wydarzenia.

Jednym z nich są zrealizowane zmiany strukturalne, a drugim – zaakceptowanie spotowych funduszy giełdowych Ethereum. Warto jednak podkreślić, że data decyzji w sprawie spotowych funduszy ETF Ethereum została ponownie odroczona. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydłużyła termin rozpatrzenia do końca maja bieżącego roku.

Od czego zależy kurs Ethereum?

Wyróżnia się kilka najważniejszych czynników, które wykazują przełożenie na sam kurs ETH. Wymienić należy wszelkiego rodzaju zmiany i decyzje w kontekście przepisów prawnych, co doskonale udowadnia opisana sytuacja zawieszonej decyzji. Dlaczego?

Przedstawione okoliczności miały bowiem spore oddziaływanie na kondycję Ethereum – komunikat ten wywołał kilkuprocentowy spadek ceny kryptowaluty. To pokazuje ogromną wrażliwość inwestorów na pojawiające się orzeczenia i rozstrzygnięcia regulacyjne.

Kolejnym elementem kształtującym kurs jest modernizacja samego schematu działania. Chociaż kryptowaluty są stosunkowo świeżym produktem na rynku inwestycji, technologia blockchain podlega optymalizacji. Warto podkreślić, że Ethereum wyróżnia się rozbudowaną siecią użytkowników, którzy tworzą zwartą społeczność. Nowoczesny model funkcjonowania technologii jest zatem sporym atutem, przyciągającym kolejnych odbiorców.

Aktualnie Ethereum bazuje na nowatorskim systemie, czyli Proof of Stake. Podstawową korzyścią, wynikającą z tej zmiany, jest ogromna energooszczędność. Dotychczasowy model pracy, Proof of Work, wykorzystywał bowiem rozbudowaną moc obliczeniową zaawansowanych komputerów, co oznaczało bezpieczeństwo, ale również spore wydatki energetyczne każdej transakcji. Nowy format zabezpiecza cały proces za pomocą samego Ethereum.

Finalnym argumentem jest sam popyt oraz podaż w środowisku kryptowalut, a także wydarzenia o charakterze globalnym. Wszystkie te składniki nieustannie kształtują sentyment i perspektywę inwestorów, zachęcając lub odstraszając od podjęcia określonego działania.

Czy Ethereum ma szansę przebić Bitcoina?

Z uwagi na liczbę występujących czynników oraz świeży charakter rynku kryptowalut, odpowiedź na to pytanie jest dziś niezwykle trudna, a wręcz niemożliwa. Obserwowane zmiany pokazują, że Ethereum podlega zmianom, dostosowując się do wygody swoich użytkowników. Co więcej, analiza danych pokazuje, że taka sytuacja dominacji Ethereum nad Bitcoinem miała już miejsce. Obecnie Ethereum wykazuje stabilną pozycję i może być silnym konkurentem dla alternatywnych kryptowalut.

Autor: materiał partnera