Aktualności

Jak zarejestrować europejski znak towarowy? Wystarczy jeden wniosek aby ochrona działała w 27 krajach!

Przedsiębiorcy, którzy chcą podbić swoimi pomysłami rynek, zarówno ten polski, jak i zagraniczny, powinni bardzo dokładnie zastanowić się nad zastrzeżeniem znaku towarowego. Dobrym pomysłem jest złożenie wniosku, który pozwoli zastrzec znak od razu w całej Unii Europejskiej. Dlaczego? Rejestracja znaku w UE pozwoli na jego zabezpieczenie aż w 27 krajach na raz, a koszty tej procedury są niewiele wyższe, niż zastrzeżenie znaku wyłącznie w kraju. Sprawdź więc, czym dokładnie jest znak towarowy UE, jak go zastrzec oraz jakie korzyści może czerpać z tego tytułu przedsiębiorca!

Czym jest europejski znak towarowy?

Europejski znak towarowy to oznaczenie, które służy ludziom do odróżniania usług oraz towarów konkretnego przedsiębiorstwa od innych działających na terenie Unii Europejskiej. Zastrzeżenie takiego znaku daje prawo właścicielowi do prawa ochronnego, które działa w taki sam sposób na terenie wszystkich 27 członkowskich państw. Znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, zbiór liter, zbiór cyfr, konkretny kształt towaru (np. charakterystyczne flakony perfum marki Carolina Herrera) bądź kształt opakowania.

Rejestracja znaku towarowego UE — czy to skomplikowane?

W głowie kiełkuje Ci pytanie, czy rejestracja europejskiego znaku towarowego jest trudna i skomplikowana? Otóż nie! Rejestracja znaku w UE niewiele różni się od tego, jak do tematu podchodzi się w Polsce.

 

Aby rejestracja przebiegła pomyślnie, konieczne jest złożenie wniosku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w skrócie EUIPO. Siedziba tego urzędu znajduje w Alicante, w Hiszpanii. Rejestracji znaku towarowego można dokonać na kilka różnych sposobów: wysyłając wniosek pocztą, kurierem, przy pomocy pełnomocnika lub za pomocą internetu.

 

Co dzieje się po złożeniu stosownego wniosku? EUIPO bada, czy wniosek o zastrzeżenie znaku jest poprawny pod względem formalno-prawnym. Musi być poprawnie wypełniony, powinien też spełniać wszelkie kryteria. Urząd przeprowadza również badanie merytoryczne, podczas którego sprawdza, czy nie zostały już wcześniej zarejestrowane identyczne bądź podobne znaki. Kolejnym etapem jest publikacja wniosku w biuletynie urzędowym. Wraz z tym dniem, każdy, kto uważa, że znak w jakiś sposób narusza jego prawa, może wnieść sprzeciw. Czas na sprzeciw to 3 miesiące. Jeśli w tym okresie nikt nie zgłosi swojego sprzeciwu bądź będzie on niedostatecznie uargumentowany, do skutku dojdzie rejestracja znaku towarowego. Opublikowana zostanie także informacja, że do bazy wpisany został nowy znak. Jego ochrona trwać będzie 10 lat.

Jakie korzyści wynikają z zastrzeżenia znaku?

Korzyści płynące z rejestracji to:

  • gwarancja wyłącznego prawa do znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich UE, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych,
  • jednolita ochrona — we wszystkich państwach członkowskich obowiązuje jeden system prawny dla wszystkich znaków towarowych,
  • prowadzenie postępowania o naruszenie znaku towarowego UE we wszystkich krajowych sądach, jeśli zostaną one wyznaczone przez państwa członkowskie oraz skuteczność decyzji na terytorium całej UE,
  • uproszczone procedury oraz wymogi formalne — wystarczy rejestracja w jednym urzędzie, aby ochrona obowiązywała w całej UE,
  • ochrona działa we wszystkich państwach UE, nawet jeśli przedsiębiorstwo działa na terenie rodzimego kraju.

Czy zastrzeżenie znaku towarowego UE to wysokie koszty?

Koszty, które musi ponieść przedsiębiorca, aby zarejestrować europejski znak towarowy, są nieco większe, niż w przypadku zastrzegania znaku wyłącznie w Polsce. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ochrona również jest znacznie szersza.

 

Podstawowa opłata za rejestrację znaku wynosi 850 Euro. Jeśli przedsiębiorca chce rozszerzyć ochronę o inne klasy, konieczna jest dodatkowa opłata. Przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat także wiąże się z ponowieniem opłaty. Koszty nie są tajne — konkretne ceny można sprawdzić w serwisie EUIPO. Znajduje się tam kalkulator opłat, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie określić, czy opłaty go nie przerosną.

Materiał partnera