Efektywna Firma

ISP-Audyt jest Efektywną Firmą 2015

Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie jest Efektywną Firmą 2015.  Została  bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie  rozwija się, ale nie na tyle  dynamicznie, by zdobyć wyróżnienie w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015, w której wymagana jest dynamika minimum 10 proc.
Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 19 proc., a to oznacza, że Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie działa tak efektywnie, że została wyróżniony w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.
Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

 

Wyniki finansowe Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 3 244 3 278 1
Zysk netto w tys. zł 589 628 7
Kapitał własny w tys. zł 3 309 3 537 7
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 15
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 5
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 18
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 19
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 37
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 19

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.