AktualnościInstytut

Instytut Europejskiego Biznesu analizuje wyniki finansowe milionów firm

Wywiadownie handlowe, z którym współpracuje Instytut Europejskiego Biznesu, twierdzą, że mają dane 2 milionów polskich przedsiębiorstw.

Spośród tych 2 milionów firm wywiadownie na życzenie IEB wybierają te, które w poszczególnych latach mają wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większą niż 100 tysięcy zł, dodatni kapitał własny i wykazują zysk netto. Instytut płaci z ten wybór i dane firm, wybranych według jego kryteriów. Wyniki tak wybranych podmiotów IEB analizuje szczegółowo.

W ciągu 12 lat Instytut Europejskiego Biznesu dokładnie przeanalizował wyniki 80-90 tysięcy polskich przedsiębiorstw. W każdej edycji część firm była inna. IEB nie analizował, ile z nich wystąpiło w każdej edycji, ani ile było tych firm dokładnie w jego analizach w ciągu 12 lat.

Jerzy Krajewski, dyrektor Instytut Europejskiego Biznesu