Wielcy Modernizatorzy

Innowacje dla Mazowsza – jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?

31 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: „Innowacje dla Mazowsza – jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?”.

Konferencja poświęcona jest temu,  jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu, jakie są najważniejsze problemy monitoringu i ewaluacji regionalnych strategii innowacji oraz roli instytucji wspierających innowacyjność w regionie, a ponadto:

Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes?
W co najczęściej  inwestują fundusze Seed Capital?
Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu?
Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie techniczne?
Jak efektywnie zintegrować region z innowacyjną Unią?

Opowiedzą o tym eksperci z jednostek naukowych prowadzących badania branżowe oraz zajmujących się monitorowaniem innowacyjności, ośrodków innowacji, przedstawiciele środowiska przedsiębiorców wchodzących w skład klastrów oraz władz centralnych i samorządowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, studentów, osoby poszukujące źródeł finansowania i pomysłu na własnych biznes, a także wszystkich kreujących innowacje na co dzień.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

www.innowacyjni.mazovia.pl