AktualnościEfektywna FirmaInstytutPolskie Brylanty

INFINE Sp. z o.o. S.K. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2020

INFINE Sp. z o.o. S.K. w Warszawa została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 i XIII edycji Konkursu Efektywna Firma 2020 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 176,3 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Zajęła 4053. miejsce w prestiżowym rankingu Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020.

Wielkie Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

Działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018- 2019 r. osiągnął poziom 18,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020.

Zajmuje się wykonawstwem inwestycji budowlanych. Tak zachwala swoje usługi:

Nasze kompetencje pozwalają Nam realizować Inwestycje o coraz większym przekroju  technicznym oraz technologicznym. Możliwe jest to dzięki szkoleniom , stale wdrażanym nowym procedurom , stałemu zwiększaniu zatrudnienia pracowników oraz kadry inżynieryjno-technicznej.

W życiu codziennym kierujemy się zasadami jak :

 • profesjonalne podejście do całej inwestycji,
 • rzetelność w całym procesie Inwestycji począwszy na rozpoczęciu procesu ofertowania do odbioru końcowego Inwestycji,
 • solidność w wykonaniu prac,
 • uczciwość w stosunku zarówno do Inwestora jak i podwykonawców,
 • odpowiedzialność za powierzone nam Projekty,
 • terminowość wykonania zarówno ofert jak i całego procesu realizacji,

dzięki którymi pozyskujemy coraz więcej klientów, którzy powierzają nam swoje projekty.

To czym się kierujemy to zrównoważony rozwój.

Atmosfera profesjonalizmu na placu budowy idzie w parze z budowaniem dobrej atmosfery w pracy.

Szanujemy się wzajemnie, co bardzo ułatwia codzienne funkcjonowanie i sprzyja obsłudze kontraktów. Sami potrafimy doskonale zadbać o naszą wewnętrzną motywację i mobilizujemy się do jak najszybszego osiągania założonych celów.  Sami też ustawiamy sobie wysoką poprzeczkę dzięki czemu realizujemy kontrakty będące „perełkami” w Naszej branży .

Budowa zaufania jest dla nas równie ważna jak budowa nowej inwestycji. Daliśmy się poznać jako Firma rzetelna i ten wizerunek ma dla nas wielką wartość. Jesteśmy kreatywnym, ale przede wszystkim odpowiedzialnym wykonawcą, któremu warto powierzyć misję tworzenia wymarzonej przestrzeni.

Nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie powierzając Nam swoje projekty, gdyż nasza obsługa jest kompleksowa i w pełni dopasowana do ich potrzeb .

 • Realizujemy  zadania  według powierzonego projektu
 • Realizujemy  zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Konsultujemy rozwiązania technologiczne oraz projektowe już na etapie projektowania budynku
 • Wykonujemy szacunkowe koszty inwestycji
 • Na stałe współpracujemy z dużymi i profesjonalnymi firmami projektowymi oraz wykonawczymi we wszelkich specjalnościach gwarantując najwyższą jakość i terminowość prac.
 • Na stałe współpracujemy z dużymi dostawcami materiałów budowlanych oraz sprzedawców wyposażenia zarówno w kraju jak i zagranicy
 • Jesteśmy otwarci na współpracę na terenie Europy.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej http://infine.com.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm # prestiżowytytuł #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #efektywnafirma #polskiesukcesy #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat przeanalizowali wyniki finansowe 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

We wrześniu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 99 705 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.