AktualnościEfektywna FirmaGepardy BiznesuInstytutMocna FirmaPolskie Brylanty

Inesite 1 Sp. z o.o. wygrała ranking Gepardy Biznesu 2021 Województwa Mazowieckiego. To spółka celowa koncernu Skanska.

Inesite 1 Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 1118366,4 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021. Wygrała ranking Gepardy Biznesu 2021 Województwa Mazowieckiego.

Gepardy Biznesu 2021 Województwa Mazowieckiego

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 3149,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2021.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 320 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

Inesite jest spółką należącą do grupy Skanska, z ramienia Commercial Development Europe, odpowiedzialnego za działalność deweloperską na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Grupa Skanska jest wiodącą, światową firmą budowlaną i deweloperską o ponad 130-letniej historii. Jej akcje notowane sa na giełdzie w Sztokholmie.

 

Inesite jest spółką specjalnego przeznaczenia (celową), która została powoływana do realizacji konkretnego projektu deweloperskiego, polegającego na wybudowaniu,

komercjalizacji (tj. wynajęciu), a następnie sprzedaży gotowych budynków biurowych wraz z infrastrukturą na rzecz podmiotów trzecich – inwestorów, prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych.

W szczególności, Inesite realizuje projekt znany pod nazwą „High5ive”, będący kompleksem pięciu budynków biurowych, zlokalizowanych w samym centrum Krakowa.

Biurowce w Krakowie  sprzedane przez Inesite w 2020 r. Zdjęcie z strony koncernu Skanska.

Kompleks biurowy powstaje tuż przy Dworcu Głównym, Galerii Krakowskiej oraz historycznym centrum miasta. Całkowita powierzchnia najmu całego kompleksu High5ive to 70 tysięcy mkw.

W roku podatkowym 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. spółka dokonała sprzedaży jednej z faz swojego projektu deweloperskiego na rzecz podmiotu trzeciego – inwestora.

Spółka nigdy nie zatrudniała i nie zatrudnia żadnych pracowników, a wszelkie czynności związane z realizacją jej działalności gospodarczej są wykonywane na podstawie umówusługowych, zawartych z innymi podmiotami.

Spółka posiada swoją siedzibę w Polsce, w Warszawie. Z uwagi na rodzaj i skalę swojej działalności, spółka jako podatnik cyklicznie zasila (i w roku podatkowym/za rok podatkowy 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. zasiliła) budżet państwa i budżety lokalne wpływami, przede

wszystkim z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Więcej informacji o inwestycji Inesite 1 Sp. z o.o. pod adresem:

https://www.skanska.pl/oferta/biura/nasza-oferta/krakow/high5ive/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #ŚwiatowaFirmaWorldwideCompany  #WorldwideCompany # WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.