III Kongres Elektryki Polskiej: 2-3 kwietnia 2019 r.

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” objął patronat medialny nad III Kongresem Elektryki Polskiej, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. (wtorek i środa) w hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie przy ul. Królewskiej 11. pod hasłem przewodnim: „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie.”

Wybór miejsca Kongresu nie jest przypadkowy – tu gdzie obecnie znajduje się Hotel Victoria stał Pałac Kronenberga – wspaniała budowla przedwojennej Warszawy, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia mieszcząca w swych wnętrzach między innymi siedzibę Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Lokalizacja ta znakomicie nawiązuje zatem do Jubileuszu 100-lecia SEP, którego jednym z głównych przedsięwzięć jest właśnie III. KEP.

Podczas obrad organizatorzy planują przedyskutowanie szerokiego spektrum problematyki nowoczesnej elektryki – elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, a w tym nowe technologie w przemyśle.

Praca Kongresu zorganizowana będzie na sesjach plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

 • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
 • inżynieria elektryczna w transporcie;
 • elektronika, telekomunikacja i informatyka;
 • kształcenie kadr elektryków oraz rola Stowarzyszenia w tym procesie;
 • historia elektryki.

Głównymi celami III. KEP są:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i współpracy różnych podmiotów w zakresie rozwoju polskiej elektryki i przemysłu.
 • Sformułowanie diagnozy i prognozy rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki oraz dziedzin pokrewnych w perspektywie do 2050 r.
 • Budowanie wspólnego lobby w zakresie rozwoju krajowego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki.
 • Prezentacja aktualnych badań naukowych dotyczących historii polskiej
  i światowej elektryki oraz 100-letniego dorobku i osiągnięć SEP.
 • Popularyzacja wybranych sylwetek polskich elektryków, w tym członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia.

Przewiduje się, że w Kongresie udział weźmie od  250 do 300  osób ze świata nauki i przemysłu, zarówno z uczelni, instytutów naukowych, firm i przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej. Spodziewani są liczni goście z zagranicy, w tym inżynierowie –  Polacy pracujący zagranicą.

Wkrótce na stronie SEP uruchomiona zostanie specjalna podstrona dedykowana III. KEP, na której zamieścimy znacznie więcej bieżących informacji związanych z tym tak ważnym dla Stowarzyszenia wydarzeniem nadchodzącego roku.