Hydrowodkan Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2020

Hydrowodkan Sp. z o.o. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020 i XIII edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 na podstawie wiarygodnych dany finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 41,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Wartość rynkowa spółki w październiku 2020 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 19,7 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2020.

Jedną z jej specjalności jest projektowanie i realizacja oczyszczalni ścieków dla obiektów przemysłowych, odpowiednich dla ścieków powstających przy dowolnym rodzaju produkcji.

Wykonuje również oczyszczalnie ścieków socjalnych , deszczowych i komunalnych o przepustowości od 100 do ok. 1600 m3/dobę.

W powyższych specjalnościach  jej zespół zrealizował dotąd 35 oczyszczalni dla renomowanych zakładów przemysłowych (np. Bridgestone) jak również w ramach zamówień publicznych dla miast (np. Malbork) czy gmin na terenie całego kraju.

Oferuje też wykonawstwo małych, średnich i dużych wodnych zbiorników ziemnych, żelbetowych oraz stalowych, służących zarówno dla celów melioracji jak i regulacji wód lub dla celów przeciwpożarowych, jak również dla obiektów przemysłowych.

Realizuje również projekty budowy wałów przeciwpowodziowych, wraz z ich konserwacją i naprawą. Podejmuj się także budowy lub remontu portów, przystani – marin żeglarskich, śluz, kanałów czy elektrowni wodnych.

Oferuje świadczenie usług w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz przemysłowych, jak też rurociągów przemysłowych. Prace te wykonuje z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych typu WUKO lub metodą ręczną, w zależności od średnicy kanału ( kanały przełażowe ), zanieczyszczenia lub wymagań klienta.

Wykonuje usługi bieżącej eksploatacji i konserwacji miejskich sieci kanalizacji deszczowych (np. ZDM Poznań, MPWIK Warszawa). W ramach tych usług wykonuje niezbędne remonty urządzeń kanalizacyjnych, usuwamy awarie kanalizacji oraz czyścimy wpusty deszczowe. Prowadzi również utrzymanie urządzeń odwadniających drogi, takich jak rowy czy separatory, eksploatację oczyszczalni autostradowych (np. Autostrada Eksploatacja A2) we współpracy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utylizacją odpadów ropopochodnych.

Wykonuje również ocenę stanu technicznego rurociągów polegającą na czyszczeniu, kamerowaniu  i tworzeniu profesjonalnego opisu wraz z zaleceniami dotyczącymi

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prac wykonywanych na zlecenie zarządców infrastruktury (obecnie WODY POLSKIE), w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych, potoków oraz rzek. Rocznie 500 km.

Wykonuje również inwestycje w zakresie budowy czy odbudowy rowów oraz regulacji cieków wodnych.

Dysponuje doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą inżynierską oraz zespołem stałych podwykonawców, posiadających niezbędne doświadczenie w budowie obiektów przemysłowych, w tym hal produkcyjnych i magazynowo – biurowych.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://www.hydrowodkan.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu  #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy  #gepardbiznesu #businessgepard  #prestiżowytytuł #wyróżnieniadlafirm #wyróżnijsię #zdobyćszacunek #zwiększwiarygodnoś #ModernBusinessClub #JerzyKrajewski

Informacja o Portalu Przedsiębiorców Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 15 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 100 tysięcy polskich firm. Analizy opierają głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w bardzo uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

W czerwcu 2021 r. Instytutu Europejskiego Biznesu zbadał wyniki finansowe 95 219 przedsiębiorstw w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez  porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w październiku  2020 r.

C/Z: 42,2,

C/WK: 0,77

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z października 2020 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w październiku 2020 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2019 r. i wskaźnika C/Z w październiku 2020 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2019 r. i wskaźnika C/Wk w październiku 2020 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w październiku 2020 r.