Efektywna Firma

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. jest Efektywną Firmą 2015

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej  jest Efektywną Firmą 2015.  Została bowiem wyróżniona VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015.

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.  Jego średnia w tych latach wyniosła 7,4 proc., a to oznacza, że  Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej działa tak efektywnie, że została wyróżniona w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2015, w której wymagana jest średnia efektywność minimum 5 proc.

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej może używać tytułu Efektywna Firma 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe spółki Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej
Rok 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł) 29192 28225
Zysk netto w tys. zł 2627 1610
Kapitał własny w tys. zł 47255 48567
Wartość księgowa w tys. zł 49 882 50 177
Efektywność w proc. 9,0 5,7
Suma efektywności  w latach 2013 -2014 w proc. 14,7
Średnia efektywność w latach 2013 – 2014 w proc. 7,4

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej

Ogólnopolski Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2015.