Mocna Firma

HKL Dekoracja Okien to Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie zdobyła tytuł Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016. Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznes 2016 i IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu – Institute of European Business.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów netto ze sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2014-2015.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 115,4 proc.  To oznacza, że HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna dynamika w tym konkursie to 10 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014-2015.  Jego średnia w tych latach wyniosła 6,5 proc., a to oznacza, że HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie działa tak efektywnie, że została wyróżniony w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2016 i może używać tytułu Efektywna Firma 2016 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. Minimalna średnia efektywność w tym konkursie to 5 proc.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu, firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa jedenasta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2016.

HKL Dekoracja Okien sp. z o.o. w Szczecinie zastrzegła dane finansowe  do wiadomości Instytutu Europejskiego Biznesu.

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa ósma edycja konkursu Efektywna Firma 2016.

Programu Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company prowadzony jest od 2013 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.  Obecnie trwa IV edycja Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.