Historia ludzi jest pasjonująca, a szczególnie czasy, gdy przedsiębiorcy zmodernizowali świat

Ludzie za mało wiedzą o roli przedsiębiorców w modernizacji świata. Szczególną rolę odegrały w tym wielkim dziele europejskie firmy, które rozpoczęły transformację przemysłową i wyrwały ludzkość z niedostatku, z głodu, chłodu, brudu, smrodu, mroku w nocy i  przyczyniły się do zniesienia niewolnictwa.

Szczególnie nimi, wielkimi modernizatorami świata, będzie zajmował się portal HistoriaLudzi.pl, nad którym pracuje ULAN Sp. z o.o.  i Modern Business Club.

Chrześcijanie z Europy wyrwali miliardy ludzi na całym świecie z niedostatku, z głodu, chłodu, brudu, smrodu i mroku w nocy, które gnębiły homo sapiens przez 200 tysięcy lat. Z europejskich wynalazków i osiągnięć korzystają ludzie na całym świecie.

„Cicho i niezapowiedzianie, ludzkość przekroczyła w tym roku naprawdę niesamowity próg. Po raz pierwszy, odkąd cywilizacja rolnicza rozpoczęła się 10 000 lat temu, większość ludzkości nie jest już biedna ani podatna na popadnięcie w ubóstwo„, podał w 2018 r. amerykański The Brookings Institution.

James Watt, szkocki przedsiębiorca i wynalazca, uważany za ojca transformacji przemysłowej 

Właściwsze byłoby jednak podkreślenie znaczenia transformacji przemysłowej, którą w XVIII wieku zaczęli europejscy i chrześcijańscy przedsiębiorcy w Szkocji i Anglii.

To przedsiębiorcy wspólnie z liberałami, którzy wsparli rozwój kapitalizmu, transformację przemysłową, stworzyli współczesny świat, wyrwali ludzi z głodu, chłodu, brudu, smrodu i ciemności w nocy, stworzyli warunki umożliwiające zniesienie niewolnictwa.

Chcę podkreślić i docenić rolę przedsiębiorców (kapitalistów) z firm i banków w rozwoju cywilizacji. Na lekcjach historii w szkołach jest ona za mało eksponowana. To kapitaliści z banków sfinansowali rozwój przemysłu, kolei, energetyki, motoryzacji, mieszkalnictwa, Internetu. Kapitaliści z firm i koncernów zbudowali przemysł, koleje, energetykę, motoryzację, mieszkalnictwo, Internet.

Świat stał się lepszy w wiekach XIX-XXI dzięki wolnemu rynkowi, kapitalizmowi i przedsiębiorcom, ponadnarodowym koncernom i bankom.

Przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Francji, USA rozwinęli przemysł, zbudowali koleje, unowocześnili rolnictwo na całym świecie, zainwestowali w rozwój elektryczności, metalurgii, biotechnologii, Internetu.

To katolik Johannes Gutenberg wymyślił i upowszechnił prasę drukarską, która przyczyniła się do przyspieszenia obiegu informacji w świecie. To katolicy ze Szkocji zaczęli transformację przemysłową. To chrześcijanie zbudowali cywilizację przemysłową, która pozwoliła przeskoczyć poziom życia w starożytnym Rzymie.

Początki kapitalizmu były trudne. Ciężko pracowali mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Efekty tych wyrzeczeń są jednak oszałamiające.

Większość rodzin w Polsce żyje obecnie lepiej niż królowie w XVIII wieku, ma bowiem dostęp do lepszej żywności, ma cieplej w mieszkaniach, elektryczność zapewnia jej światło w nocy, ma WC w mieszkaniu.

Transformacja przemysłowa przyczyniła się do zniesienia niewolnictwa 

Niewolnictwo było w świecie tysiące lat przed chrześcijaństwem, było w Egipcie, w Grecji, w Rzymie. Towarzyszyło rozwojowi cywilizacji niemal od samego początku. Archeolodzy odkryli, że już przeszło 10 tys. lat temu w pierwszych miastach zbudowanych w dolinie Indusu, takich jak Mohendżo-Daro czy Harappa, funkcjonowała gospodarka oparta na wykorzystaniu niewolniczej siły roboczej.
Niewolnictwo znieśli w Europie i świecie dopiero chrześcijanie. Chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, dali ludziom wolność, zakazali handlu niewolnikami, doprowadzili do równouprawnienia ludzi na całym świecie. Choć system kastowy nadal mocny jest w Indiach.
Dlaczego chrześcijanom udało się znieść niewolnictwo i system pańszczyźniany? Bo rozwinęli uniwersytety, naukę, która pozwoliła im odkryć elektryczność i ją wykorzystać w przemyśle, stworzyli nowoczesny przemysł. W przemyśle powstały nowe miejsca pracy, ludzie mogli ze wsi odejść do miast, można było znieść niewolniczą pańszczyznę.
Zasługi chrześcijan dla ludzkości są wielkie. Sporo z nich zawdzięczamy germańskim barbarzyńcom, którzy stali się chrześcijanami. Ale nowoczesna energetyki i elektryfikacja to zasługa prawosławnego Słowianina Nikoli Tesli.

Nowi Prometeusze
Skąd się wzięli wybitni europejscy naukowcy, odkrywcy elektryczności, specjaliści od jej praktycznego wykorzystania, którzy dali potęgę elektryczności całemu światu, jak nowi Prometeusze?
Z chrześcijańskich szkół i uniwersytetów, które powstały w średniowieczu. Stamtąd wzięła się też nowoczesna, akademicka medycyna.
Informacje o europejskich odkrywcach i geniuszach związanych z elektrycznością za Wikipedią.
Jean-Antoine Nollet – uczelnia w Paryżu, francuski fizyk eksperymentalny, duchowny, wynalazca elektrometru, twórca teorii o przepływie ładunku elektrycznego na skutek przyciągania i odpychania pomiędzy naładowanymi ciałami oraz teorii o możliwym korzystnym wpływie elektryczności na organizmy żywe.
Luigi Galvani – włoski fizyk, lekarz, fizjolog, tercjarz franciszkański. Podczas badań anatomicznych żab dokonał słynnego odkrycia zjawiska pobudzenia elektrycznego narządów, które przypisywał – błędnie – tzw. elektryczności zwierzęcej. Mimo że sama hipoteza była błędna, przyspieszyła znacznie prace nad badaniem elektryczności, w szczególności zainspirowały one Alessandra Voltę do badań, które doprowadziły do skonstruowania pierwszej baterii elektrycznej.
Alessandro Volta – gdy zaczął uczęszczać do miejscowej szkoły prowadzonej przez jezuitów, okazało się, że młody Volta znacznie przewyższa intelektualnie większość rówieśników. Od najmłodszych lat wykazywał ogromne zainteresowanie fizyką, a zwłaszcza elektrycznością. W wieku osiemnastu lat zaczął korespondować ze znanym paryskim fizykiem Abbe Nolletem. W roku 1781 skonstruował elektroskop, umożliwiający pomiary elektryczności. W 1782 skonstruował kondensator. 20 marca 1800 r. wysyła do prezydenta Royal Society z Londynu list, w którym opisuje konstrukcję pierwszego ogniwa galwanicznego, składającego się dwóch płytek z różnych metali, jedna z miedzi bądź srebra, druga z cyny lub cynku zanurzonych w filiżance ze słoną wodą. Opisuje także połączenie szeregowe takich ogniw oraz uproszczenie układu poprzez zastąpienie filiżanek z blaszkami, układem krążków metalowych przełożonych krążkami papieru nasączonego słoną wodą, zwanego stos Volty. Wynalezienie ogniw chemicznych jako wydajnych źródeł prądu elektrycznego zaowocowało na początku XIX w. licznymi odkryciami.
Georg Ohm – uzyskał doktorat z matematyki na uniwersytecie w Erlangen, sformułował (1827) prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem prądu elektrycznego a napięciem elektrycznym, znane współcześnie jako prawo Ohma
Gustav Kirchhoff – Uniwersytet w Królewcu – niemiecki fizyk, twórca prawa promieniowania cieplnego dotyczącego zależności między zdolnością emisyjną i absorpcyjną, oraz praw dotyczących obwodów elektrycznych (pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa).
James Clerk Maxwell -ukończył Edinburgh Academy a następnie Trinity College na Uniwersytecie Cambridge. Maxwell dokonał unifikacji oddziaływań elektrycznych i magnetycznych, to znaczy udowodnił, że elektryczność i magnetyzm są dwoma rodzajami tego samego zjawiska – elektromagnetyzmu. Wprowadzone przez niego w 1861 roku równania Maxwella pokazały, że pole elektryczne i magnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością światła w postaci fali. Doprowadziło go to do wniosku, że światło jest falą elektromagnetyczną.
Równania Maxwella są uważane za jeden z największych przełomów w historii fizyki. Na cześć ich odkrywcy jednostkę strumienia magnetycznego nazwano makswelem.
W 1866 roku z rozkładu Boltzmanna Maxwell wyznaczył rozkład prędkości cząsteczek gazu doskonałego, który pozwala ustalić jaka część cząsteczek gazu porusza się z daną prędkością w ustalonej temperaturze. Maxwell jest także twórcą demona Maxwella, eksperymentu myślowego, który zaprzecza drugiej zasadzie termodynamiki.
Maxwell odkrył, że kolorową fotografię można wykonać za pomocą czerwonych, niebieskich i zielonych filtrów optycznych. Pierwszą fotografię barwną zaprezentował w 1861 roku.
Nikola Tesla, serbski geniusz, absolwent politechniki w Grazu, wynalazca radia, prądnic i silników prądy zmiennego.
Nikola Tesla – był konstruktorem wielu urządzeń do wytwarzania i wykorzystania prądu przemiennego, konkurując skutecznie z Thomasem A. Edisonem, który uznawał tylko prąd stały. Był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach,, głównie rozmaitych urządzeń elektrycznych, wśród nich są silnik elektryczny i prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna (na wodospadzie Niagara)[6], bateria słoneczna, turbina talerzowa i transformator Tesli (rezonansowa cewka wysokonapięciowa).
Nikola Tesla był m.in. twórcą pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Początkowo za twórcę radia uważano Guglielma Marconiego, jednak w 1943 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli. Rozprawa rozstrzygnęła się po śmierci wynalazcy, przez co powszechnie za twórcę radia uznaje się Marconiego, mimo iż przyznał się on do wykorzystania wcześniejszych prac Tesli w zbudowaniu radia. Odkrycie Tesli przyczyniło się też do rozwoju telewizji.

Komunistyczna modernizacja

Bolszewicki rząd, który powstał w końcu 1917 r., tylko naśladował zachodnich przedsiębiorców, promując m.in. elektryfikację.

Komuniści, korzystają z wynalazków wprowadzonych do gospodarki przez europejskich i amerykańskich przedsiębiorców, poprawili los ludzi na wielkich obszarach Europy i Azji, ale również na innych kontynentach.

Zbudowali względny dobrobyt, korzystając z wynalazków Zachodu, m.in. elektryczności. ZSRR w latach 70. XX wieku był dość zamożnym państwem bez slumsów, z nowoczesnymi miastami z elektrycznością, wodociągami, kanalizacją, metrami. To był kraj bez bezrobocia, analfabetów, ze służbą zdrowia dla wszystkich, z dobrymi lekarzami.

Komuniści zagubili się jednak. Nie byli w stanie szybko adaptować nowych rozwiązań wprowadzanych przez Zachód. ZSRR upadł w latach 90. XX wieku, bo przegrał rywalizację z zachodnimi przedsiębiorcami, którzy byli i są bardzo innowacyjni.

Państwowe radzieckie konglomeraty nie były w stanie wygrać z nowocześnie zarządzanymi zachodnimi prywatnymi koncernami, nastawionymi na zaspokajania najróżniejszych potrzeb klientów, prowadzącymi badani rynkowe, korzystającymi z efektywnego marketingu i public relations.

50 lat temu komunizm (gospodarka planowa) okazał się niewydolnym systemem, a kapitalizm pokazał swoją witalność. Kapitalizmowi zawdzięczamy szybkie upowszechnienie komputeryzacji i Internetu. Kapitalizm jest elastyczny.

Przedsiębiorcy w zdecydowanej większości są przeciw wojnom. To nie oni wywoływali wojny czy rewolucje, nie oni podejmowali decyzje o rozpoczęciu wojen.

Przedsiębiorcom podoba się wolny rynek, świat bez granic i ceł. Są za stabilnym prawem i przepisami podatkowymi.

Chińczycy długo, z tysiąc lat, cywilizacyjnie byli przed chrześcijanami, ale maszyny parowej, elektryczności, samochodu, samolotu, radia, telewizji i Internetu nie wymyślili. To chrześcijanie zmodernizowali świat, zbudowali nowoczesność.

Jerzy Krajewski, redaktor naczelny portalu „Europejska Firma.pl”

Pisząc artykuł korzystałem z informacji opublikowanych w Wikipedii, szczególnie dotyczy to akapitu o naukowcach (Nowi Prometeusze).

#lubięEuropę #EuropejskaFirma #EuropejskieZdrowie #europejskanauka #europejskiesukcesu #elektryczność #geniusze #naukowcy #modernizacja #NowiPrometeusze #Prometeusz #PROMETHEUS #HistoriaLudzi #niewolnictwo #wolność