Hirsch Polska Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2019

Hirsch Polska Sp. z o.o. w Jeleniej Górze została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019, XII edycji Konkursu Efektywna Firma 2019 i VII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2019 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2016-2017 wyniosła w jej przypadku 36,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2016 i 2017 r. osiągnął poziom 13,6 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2019. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2019.

Początki firmy Hirsch sięgają roku 1892 , kiedy  to w Linzu w Austrii założono warsztat malarski będący początkiem  wielopokoleniowej firmy o zasięgu ogólnoeuropejskim.  Firma  ze względu na jakość usług  stopniowo zdobywała uznanie rozwijając się i zwiększając zakres prowadzonych prac. Upadek działalności nastąpił w okresie  II wojny światowej, jednak już w 1945 roku zaistniała ona ponownie na rynku. Od tego czasu rozpoczął się systematyczny rozwój firmy. W 1971 roku wybudowano nową siedzibę, którą w kolejnych latach rozbudowywano. W 1994 roku założono w Czechach pierwszą zagraniczną filię firmy Malerwerkstätte Otto Hirsch a już 2 lata później kolejną spółkę-córkę w Polsce.

Polski oddział  z siedzibą w  Jeleniej Górze kierowany przez Pana Jacka Urbańczyka utworzono oficjalnie  14.12.1996  roku, w dniu tym firma uzyskała osobowość prawną.  Malarskim chrztem i pierwszym realizowanym  obiektem nowego podmiotu była budowa M-1 w Czeladzi, która bezusterkowym odbiorem zakończyła  pierwszy rok działalności. Ilość wykonywanych corocznie obiektów  stale wzrastała, obecnie jest ich każdego roku  kilkadziesiąt. Ten systematyczny rozwój polskiego oddziału firmy Hirsch wymusił jej reorganizację .

W jej ramach powołano samodzielne firmy działające w trzech lokalizacjach w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, zatrudniając ponad 200 pracowników. Tutaj w dużych projektach, takich jak centra handlowe, hotele i zakłady produkcyjne oraz w zleceniach dla osób prywatnych firma zapewnia i oferuje profesjonalne usługi na wysokim poziomie w branży malowania, fasad, ochrony betonu, renowacji oraz rozbudowy wnętrz. Swoim klientom towarzyszymy podczas realizacji międzynarodowych projektów w każdym kraju – mając za cel zaoferowanie tego samego poziomu jakości za te same ceny, a przy tym lokalne wykonanie.

Gwarantuje  najwyższą jakość, niezawodność, dochowanie terminów, perfekcyjną organizację budowy, dobór materiałów i logistykę.

Systematyczny rozwój trwa nadal, jego celem jest rozszerzenie obszarów działania tak aby w każdym rejonie kraju powstało  samodzielne przedsiębiorstwo posiadające pełen pakiet zleceń realizowanych przez wykształconą kadrę, a wykonywane projekty budowlane przez wysoką jakość prowadzonych prac sprawiły, że logo firmy stanie się na rynku prac wykończeniowych marką samo w sobie.

Więcej informacji o firmie pod adresem: https://www.hirsch-polska.pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.