Gepardy Biznesu

HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze jest Gepardem Biznesu 2015

HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze w Warszawie zdobyła tytuł Gepard Biznesu 2015, gdyż średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 wyniosła w jej przypadku 16 proc.

HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze w Warszawie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu.

Instytut Nowoczesnego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 16 proc.  To oznacza, że HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze w Warszawie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniony w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2015 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2015 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

 

Wyniki finansowe HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze w Warszawie
Rok 2013 2014 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 8 842 9 587 8
Zysk netto w tys. zł 232 316 36
Kapitał własny w tys. zł 1 827 1 911 5
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 49
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2013-2014 16
Stosunek zysku netto do przychodów w 2013 r. w proc. 3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 3
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013 i 2014 r. w proc. 3

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2013-2014, podanych przez HEFT S.J. Hurtowe Centrum Spawalnicze w Warszawie.

 

Ogólnopolski Konkurs Gepardy Biznesu prowadzony jest od 2006 r. przez Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm i banków.  Obecnie trwa dziesiąta edycja konkursu Gepardy Biznesu 2015.