Instytut

Harmonizator Biznesu 2014

Tytuł Harmonizator Biznesu będzie przyznawany przez Instytut Nowoczesnego Biznesu osobom, które przyczyniły się do współpracy różnych podmiotów w działalności gospodarczej. Wspierały współpracę firm z instytutami naukowymi i uczelniami, promowały tworzenie klastrów i społeczną odpowiedzialność biznesu.