Aktualności

Grupa TenderHut: nowa spółka i niemiecki oddział

Niedawno przejęli QBurst Poland i LIT, otworzyli swoje zagraniczne biura w Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie i Zurichu. I na tym nie poprzestają. Grupa TenderHut, pochodząca z Białegostoku, otwiera właśnie swoje biuro w stolicy Niemiec, jednocześnie wprowadzając do swojego portfolio nową spółkę specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. Przez branżę IT „idą jak burza”.

Niemiecka perfekcja w polskim wydaniu

Rozwiązania proponowane przez spółki grupy kapitałowej TenderHut zyskały już uznanie wśród wielu zagranicznych firm i koncernów. Tym razem nowa strategia rozwoju będzie wcielana w Berlinie. Niemcy to bardzo chłonny rynek, otwarty na nowe rozwiązania i przy tym posiadający świadomość potencjału drzemiącego w nowinkach technologicznych. Dodatkową zaletą jest bliskość geograficzna Polski i Niemiec oraz dobrze rozwinięte stosunki handlowe pomiędzy przedsiębiorcami po obu stronach – w 2016 roku Polska zajmowała 7. pozycję w niemieckiej statystyce handlu zagranicznego[1]. Wiceprezes TenderHut, Robert Strzelecki mówi: niezmiernie cieszy mnie fakt, że nasza Grupa Kapitałowa robi kolejny krok w kierunku rozwoju swojej działalności. Rynek niemiecki od dawna pojawiał się w kręgu naszych zainteresowań i rozważań inwestycyjnych. Teraz przyszedł czas na konkretne działanie. Otwarcie kolejnego biura zapewne przyniesie nam wymierne korzyści, a lokalnym klientom da dostęp do naszych rozwiązań.

Cyberbezpieczeństwo nowym kierunkiem rozwoju IT

Grupa kapitałowa po przejęciu spółki QBurst Poland zmieniła jej nazwę na ProtectHut i zawęziła jej specjalizację  w kierunku cyberbezpieczeństwa. O bezpieczeństwie informatycznym mówi się od dawna. Wśród afer związanych z  elektronicznymi atakami głośną była ostatnia sprawa rozprzestrzenienia się złośliwego oprogramowania WannaCry. Ponad 300 tys. komputerów znajdujących się w blisko 100 krajach na całym świecie zostało zaatakowanych. Wśród ofiar ataku wymienić można brytyjskie szpitale i przychodnie, niemieckie koleje czy hiszpańskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Pod ostrzałem hakerów znalazły się także rządowe komputery Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom świat biznesu potrzebuje nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń zwłaszcza w dobie rozwoju technologii Internetu Rzeczy.

 

 

Regulacje unijne na straży bezpieczeństwa – firmy muszą za nimi nadążyć

Wobec rosnących zagrożeń atakami na systemy informatyczne dużych podmiotów gospodarczych Unia Europejska wprowadza dwie istotne regulacje, których wdrożenie lada moment będzie obowiązkowe dla prawie każdej firmy działającej na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Pierwszą z nich jest GDPR, czyli rozporządzenie zawierające przepisy na temat ochrony oraz swobodnego przepływu danych osobowych. Celem przyświecającym jego twórcom było doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa materialnego wewnątrz UE. Rozporządzenie to wejdzie w życie i zacznie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich już 25 maja 2018. Uzupełnieniem regulacji jest PSD2 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Dyrektywa powstała, aby rozszerzyć ramy prawne określające zasady świadczenia usług płatniczych i uzupełnić istniejące regulacje. Oba dokumenty w bardzo istotny sposób dotykają tematu cyberbezpieczeństwa i wpłyną na wygląd rynku usług IT.

Implementacja rozwiązań zawartych w dyrektywach unijnych będzie obowiązkiem większości firm działających w Europie. – Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku postanowiliśmy stworzyć specjalistyczną ofertę skierowaną do międzynarodowych firm i korporacji operujących wrażliwymi danymi. Bezpieczeństwo informatyczne jest w dzisiejszych czasach dla nas równie istotne, co bezpieczeństwo na ulicach. I tak samo musimy o nie dbać i przestrzegać pewnych zasad – mówi Robert Strzelecki, wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut. – Nowa specjalistyczna spółka ProtectHut zadba o bezpieczeństwo informatyczne naszych klientów – dodaje Strzelecki.

ProtectHut nie tylko przygotowuje organizacje do wdrożenia nowych dyrektyw Unii Europejskiej, ale również oferuje usługi zespołu do zażegnywania sytuacji kryzysowych związanych z cyberatakami. Działania Emergency Response Team mają na celu ograniczanie efektów wycieku danych w organizacjach. Zespół wspiera klientów na wszystkich etapach kryzysu: specjalista IT wykryje sposób ataku, prawnik zminimalizuje ryzyka prawne oraz zabezpieczy poszkodowanych, a specjalista PR zadba o wizerunek poszkodowanej firmy w mediach. Spółka ponadto zajmuje się audytem bezpieczeństwa danych operacyjnych, badaniem podatności systemów informatycznych na ataki zewnętrzne oraz organizowaniem specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w IT.

Pierwszy klient na niemieckim rynku

Pierwszym klientem nowej spółki ProtectHut jest niemiecka firma Searchmetrics, której działalność skupia się na automatyzacji zadań związanych z SEO. Na początku współpracy specjaliści z ProtectHut przeprowadzili testy penetracyjne dokonując pełnego przeglądu potencjalnych wad i zagrożeń systemu informatycznego klienta, aby zabezpieczyć go przed ewentualnym atakiem hakerskim i wyciekiem wrażliwych danych.

 

***

W skład grupy kapitałowej TenderHut wchodzą 4 kooperujące ze sobą spółki zależne. SoftwareHut specjalizuje się w projektowaniu, dostosowywaniu i rozwijaniu systemów informatycznych (portale www, aplikacje mobilne, systemy dedykowane i wiele innych) oraz oferuje usługi szeroko rozumianego outsourcingu IT. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. ProtectHut skupia się na zagadnieniach z zakresu cybersecurity wspierając klientów we wdrażaniu europejskich dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.