Grupa Astor – Brylant Polskiej Gospodarki 2018 w Krakowie

Grupa Astor Sp. z o.o. sp.k. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 i XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Grupa Astor Sp. z o.o. sp.k. działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 54,6 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa Grupa Astor Sp. z o.o. sp.k. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 46 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Celem firmy Astor jest sprawić, aby polska myśl inżynierska i menedżerska była szanowana w Europie i na świecie. Dlatego od 1987 roku dostarcza nowoczesne technologie z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzę biznesową i techniczną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłowych. Stale dąży do bycia najlepszym ekspertem w tej dziedzinie w Polsce.

Więcej o firmie pod adresem: https://www.astor.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.