Aktualności

GPW pracuje nad zwiększaniem zaufania do polskiego rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych chce zachęcać spółki do wdrażania tzw. systemów compliance, które zapewnią inwestorów o tym, że działają one zgodnie z prawem spółki, regulacjami rynkowymi i kodeksem dobrych praktyk. Rekomendacje w tym zakresie ma pomóc wypracować cykl debat organizowanych przez GPW.

– Uruchomiliśmy cykl poważnych dyskusji, poświęconych podnoszeniu zaufania, który ma zaowocować konkretnymi działaniami. Chciałbym, żeby to był stały wątek w dyskusji na temat rynku kapitałowego i zaufania na rynku kapitałowym, ponieważ i zaufanie, i funkcja compliance to są integralne części zarządzania każdym ważnym przedsiębiorstwem – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Adam Maciejewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prezes zapewnia, że już dziś zakres funkcjonowania compliance, czyli systemów, które mają zapewniać zgodność działania spółek z ich prawem wewnętrznym, regulacjami rynkowymi i dobrymi praktykami, jest na satysfakcjonującym poziomie.

– To nie oznacza, że nie powinniśmy podejmować dodatkowych działań podnoszących jakość funkcji compliance – mówi Adam Maciejewski. – Chcielibyśmy, żeby efekty dyskusji przekształciły się w zestaw rekomendacji, które będzie można wprowadzić do kanonu dobrych praktyk spółek notowanych na giełdzie.

Zainicjowanie cyklu konferencji to nie pierwsze działania podejmowane przez GPW na rzeczy budowania zaufania i wiarygodności rynku kapitałowego. Wcześniej przeprowadzono reformę New Connect – rynku małych innowacyjnych przedsiębiorstw – na rzecz zwiększenia wiarygodności tego parkietu, oraz reformę tzw. spółek groszowych o bardzo niskiej wycenie jednostkowej akcji.

– Natomiast jeżeli chodzi o działania planowane, to przede wszystkim powołanie agencji ratingowej i instytutu analiz, który zapewniałby mechanizmy oceny ryzyka związanego z emitentami czy z poszczególnymi emisjami papierów wartościowych – zapowiada Adam Maciejewski.

Zwiększone zaufanie do rynku ułatwi giełdzie wypełniać jej podstawowe zadanie, jakim jest zasilanie gospodarki w kapitał, a szczególną rolę ma zasilanie przedsiębiorstw małych i średnich o wysokim poziomie innowacyjności. To często firmy, które zatrudniają najwięcej pracowników, podejmują nowe wyzwania, nowe ryzyka, mają największą dynamikę wzrostu. Jak podkreśla prezes GPW, rynek godny zaufania jest bardziej efektywny, ma większą zdolność mobilizowania kapitału, a to z kolei przekłada się na ekonomię, stymulując wzrost gospodarczy.

W poniedziałek 31 marca na GPW odbyła się pierwsza konferencja, inaugurująca większy cykl dyskusji, w której udział wzięło ok. 200 przedstawicieli uczestników rynku, m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, domów maklerskich i przedstawicieli rad nadzorczych.

źródło: Newseria