Dla Zdrowia

Gorzów Wielkopolski w samym sercu Europy

Każdy przedsiębiorca – zarówno krajowy jak i zagraniczny – zainteresowany inwestycją w Gorzowie otrzyma wsparcie ze strony władz miasta. W celu ułatwienia przedsiębiorcom poruszania się w gąszczu procedur administracyjnych związanych z podjęciem działalności inwestycyjnej, w strukturach urzędu powołane zostało Biuro Obsługi Inwestora”, mówi Dorota Napiórkowska, Biuro Obsługi Inwestora Gorzowa Wielkopolskiego.

Dorota Napiórkowska, Biuro Obsługi Inwestora Gorzowa Wielkopolskiego:
Głównymi atutami Gorzowa Wlkp. są: otwartość władz miasta oraz urzędników na współpracę z partnerami biznesowymi, relatywnie niskie koszty pracy, dobrze przygotowane tereny inwestycyjne oraz znakomita lokalizacja przy granicy polsko-niemieckiej, w samym sercu Europy.
Każdy przedsiębiorca – zarówno krajowy jak i zagraniczny – zainteresowany inwestycją w Gorzowie otrzyma wsparcie ze strony władz miasta. W celu ułatwienia przedsiębiorcom poruszania się w gąszczu procedur administracyjnych związanych z podjęciem działalności inwestycyjnej, w strukturach urzędu powołane zostało Biuro Obsługi Inwestora. Do jego zadań należy także komunikacja z gestorami mediów czy innymi podmiotami okołobiznesowymi. Działania Biura to między innymi udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi, organizacja wizyt w mieście oraz spotkań z przedstawicielami wydziałów biorących udział w wydawaniu decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym oraz pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów z firmami rekrutacyjnymi, agencjami nieruchomości, uczelniami, deweloperami. Każdy przedsiębiorca czy realizowany projekt otrzymuje swojego „przewodnika” – osobę prowadzącą, która będzie towarzyszyć inwestorowi i pomagać mu w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji polegającej na budowie nowych obiektów – pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji na terenie Miasta Gorzowa, pomoc w przeprowadzeniu procedury uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych w procesie budowlanym. Na bazie wieloletnich doświadczeń Biuro Obsługi Inwestora opracowało Przewodnik Inwestora – Ścieżka Inwestycyjna. Poradnik ten stał się swoistym drogowskazem dla nowych przedsiębiorców. Cennym źródłem wiedzy o Gorzowie jest także Gorzów w liczbach, zestawienie danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miasta z podziałem na sektory. Aktualnie w ofercie inwestycyjnej miasta znajduje się około 40 różnych ofert. Dostępne są one na inwestycyjnej mapie Gorzowa pod adresem: www.inwestycje.gorzow.pl
Przedsiębiorca lokujący inwestycję na terenie objętym statusem działającej m.in. w Gorzowie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może skorzystać z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego wysokości do 70% w podatku dochodowym CIT z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. K-S SSE jest najszybciej rozwijającą się polską specjalną strefą ekonomiczną, zarówno pod względem finansowym, jak i terytorialnym.
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny, w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy. Jest to instrument umożliwiający skorzystanie z preferencji dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości, na których zrealizowano nowe inwestycje i stworzono nowe miejsca pracy.
Ponadto samorząd wspiera inicjatywy klastrowe i koordynuje współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi. Zadania te realizowane są poprzez angażowanie się w realizację projektów związanych z rozwojem gospodarczym, rynkiem pracy i przedsiębiorczością, tworzenie platformy współpracy dla podmiotów będących partnerami w inicjatywach klastrowych, wspieranie doświadczeniem oraz wiedzą w pokonywaniu barier administracyjnych, komunikacyjnych i organizacyjnych.
Miasto jest także udziałowcem w spółce Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Park ten pomyślany jest jako wyjątkowy w skali regionu i stwarza szansę wykreowania bardzo silnego potencjału oddziaływania na lokalną gospodarkę. Przewiduje się także, iż doprowadzi do wzrostu liczby firm wykorzystujących nowoczesne technologie. Umożliwi to również rozwój przedsiębiorstw opartych na nowej wiedzy, głównie przez studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników naukowych.

Gorzów Wielkopolski został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.