Global Cosmed S.A. to Wielki Brylant Polskiej Gospodarki, Gepard Biznesu i Wielki Modernizator 2021

Global Cosmed S.A. w Radomiu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 i X edycji Konkursu Wielki Modernizator 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2019-2020 wyniosła w jej przypadku 460,8 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2021.

Wartość rynkowa spółki w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 375 mln zł, co dało jej tytuł Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2021.

W latach 2019-2020 dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę 16,9 mln zł, dzięki czemu zyskała tytuł Wielki Modernizator 2021.

Global Cosmed S.A. jest częścią niemieckiej Grupy Global Cosmed, która koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Bobini, Kret, Apart i Sofin, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji na rynki zagraniczne, gdzie upatrywany jest potencjał skokowego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwojem swojej aktywności na rynku niemieckim, a także na terenie Azji.

Reklama kosmetyków Bobinie. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/Globalcosmed.de

Zarazem Global Cosmed S.A. nadal rozwija swoją aktywność w segmencie private label. Firma dostarcza wyroby do praktycznie wszystkich liczących się na terenie kraju i regionu graczy rynkowych, takich jak sieć Lidl czy Rossmann. Dzięki zaangażowaniu zespołu niemieckiej spółki Global Cosmed GmbH oraz dzięki potencjałowi przejętego w 2014 roku zakładu produkcyjnego Global Cosmed Domal GmbH, realizuje też zamówienia na rzecz najważniejszych sieci handlowych na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

W 2022 roku firma przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024, w której zdefiniowała 4 najważniejsze filary tj: Odpowiedzialne zarządzanie, Zielone Global Cosmed, Dla ludzi przez ludzi oraz Jakość gwarantowana przez Global Cosmed. Silne struktury implementujące strategię i wypracowujące rozwiązania w poszczególnych obszarach stanowią gwaranta realizacji wyznaczonych kierunków działania.

Global Cosmed S.A. konsekwentnie od miesięcy wdraża w życie swoją strategię odpowiedzialnego biznesu, której elementami są m.in. ochrona środowiska, budowanie partnerskich relacji i przyjaznego miejsca pracy. Wpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) do swojej działalności operacyjnej podkreślił realną integrację tych dwóch perspektyw.

Dowodem na znaczenia SDG dla wizji teraźniejszości i przyszłości firmy, jest przystąpienie do Partnerstwa i ogłoszenie tego faktu w czasie Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, ogólnopolskiego wydarzenie przedstawicieli administracji, partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich, naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Spośród 17 Celów i 169 zadań wyznaczonych przez ONZ, Global Cosmed zwrócił uwagę na 4, tj: godna praca (Cel 8), zrównoważona konsumpcja (Cel 12), odpowiedzialna polityka środowiskowa (Cel 13) i współdziałanie na rzecz lepszego jutra (Cel 17).

„Dzięki wymianie wiedzy, pomysłów i doświadczeń w Partnerstwie możemy uzyskać efekt synergii i efektywniej budować silną, zrównoważoną gospodarkę. Podejmowanie współpracy w ramach takich inicjatyw, z organizacjami branżowymi, giełdowymi, pozarządowymi, to dla nas narzędzie do realizacji naszej misji.” potwierdziła Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Zarządu, która w imieniu najwyższych władz firmy podpisała Deklarację członkostwa w Inicjatywie. „Chcemy nie tylko realizować nasze działania biznesowe w zgodnie z celami ONZ-towskimi, ale też włączyć się w ich promocję na poziomie lokalnym i wśród naszych pracowników” podkreśliła.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://globalcosmed.eu/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #WielkiModernizator #JerzyKrajewski

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.