Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o. to Efektywna Firma 2021

Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o. w Sopocie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 12,4 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

Działa na rynku od 2008 roku. Przez ten czas wypracowała procedury gwarantujące rzetelną obsługę księgową, podatkową i kadrowo-płacową. Jest firmą zorientowaną na klienta, dlatego indywidualnie dopasowuje usługi do jego potrzeb, zakresu i charakteru aktywności oraz związanego z tym ryzyka. Obsługuje podmioty funkcjonujące w dowolnej formie organizacyjnej i o zróżnicowanym profilu działalności. Ma doświadczenie w obsłudze firm z branży offshore, spedycja i transport, farmaceutycznej, budowlanej oraz sklepów internetowych. Bezpośrednie kontakty z klientem, także w jego siedzibie, są dla niej cennym źródłem informacji o procesach gospodarczych zachodzących w podmiocie, z którym współpracuje. Dzięki temu może przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości, a przez poznanie strategii firmy proponować rozwiązania gwarantujące realizację wyznaczonych celów. Relacje z klientami opiera na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i pełnej dyskrecji.

Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o. to:

  • zespół posiadający certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • zarząd posiadający tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu charakteru świadczonych usług,
  • sygnatariusz kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości,
  • oprogramowanie komputerowe zgodne z warunkami art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości,
  • kapitał zakładowy 100 000 PLN

Więcej informacji o firmie na stronie internetowym: https://www.gierusz.com.pl

#wyróżnieniadlafirm #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.