Aktualności

Giełdy Nowego Jorku, Londynu i Frankfurtu w ofercie DM mBanku

Już do 19 września właściciele rachunków maklerskich w mBanku mogą inwestować nie tylko na giełdzie w Warszawie ale też w instrumenty finansowe dostępne na NYSE i NASDAQ w Nowym Jorku, Londynie (LSE) i Frankfurcie (Deutsche Börse).

Na początku opcja ta będzie dostępna dla klientów obsługiwanych pod szyldem Domu Maklerskiego, wkrótce również dla korzystających z usługi eMakler.

– To bardzo dobry moment na udostępnienie dostępu do giełd zagranicznych. Jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się czy będzie to usługa odpowiednio przyjęta przez klientów. Teraz jesteśmy pewni pozytywnego odbioru mówi Jarosław Kowalczuk, dyrektor zarządzający mBanku.

Oferta pośrednictwa na rynkach zagranicznych będzie optymalnym uzupełnienie palety usług DM mBanku obejmującej obecnie dostęp do polskiej giełdy i foreksu. Sprzyja temu kilkuletni okres braku jednoznacznej tendencji wzrostowej na rynku lokalnym oraz naturalna potrzeba inwestorów dywersyfikacji aktywów pod względem geograficznym.

mBank w pierwszym okresie nowej działalności skoncentruje swoja aktywność na czterech najważniejszych rynkach, o największej liczbie aktywów i odpowiednim poziomie płynności notowanych tam instrumentów finansowych. Co ważne, akcje z zagranicy będą dostępne w ramach oferowanych przez DM rachunków IKE i IKZE.

– Konsekwentnie będziemy poszerzali naszą obecność o te nowe rynki, które uznamy za atrakcyjne dla naszych klientów –  podkreśla Jarosław Kowalczuk. Na giełdach zagranicznych są obecne instrumenty finansowe typu ETF, które odwzorowują różnorodne indeksy rynkowe, sektorowe lub konkretne walory, dając tym samym możliwość uzyskania w łatwy i efektywny kosztowo sposób ekspozycji na bardzo szerokie spektrum inwestycyjne.

Nowa oferta nie sprowadzi się wyłącznie do udostępnienia możliwości składania zleceń na giełdach zagranicznych. – Będzie ona sukcesywnie wzbogacana o ofertę analityczną, która ułatwi naszym klientom inwestowanie na rynkach zagranicznych. Udostępniane materiały analityczne będą obejmowały zarówno analizy skali makro oceniające atrakcyjność inwestycyjną rynków i sektorów jak też analizy konkretnych spółek informuje Jarosław Kowalczuk.

Bardzo istotnym ułatwieniem dla klientów jest to, że do operacji na GPW i rynkach zagranicznych  będzie służył ten sam rachunek maklerski. Wszystkie transakcje będą rozliczane w złotych co pozwala unikać problemów z rachunkami walutowymi.
Pełna oferta dostępna jest na www.mdm.pl.

Źródło: mBank