Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Będzinie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 25 firm z siedzibą w Będzinie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Będzinie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Alfa Instal Sp. z o.o. 1814 431
2 Firma Handlowa Krist-Mar sp.j. Krzysztof Stanisław Wójcik 1538,2 2977
3 CZT Sp. z o.o. 1215,4 483
4 Accen Fall Arrest Sp. z o.o. 412,4 2998
5 Negotrust Work Solutions Sp. z o.o. 390,1 291
6 Promed Sp. z o.o. 198,9 209
7 Auto Expo Sp. z o.o. w likwidacji 136,1 2210
8 Arcasoft Sp. z o.o. 127,6 1684
9 SLET Sp. z o.o. 123,7 1804
10 Silesia Farm Sp. z o.o. 109 1719
11 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 89,3 46383
12 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Psary 83,5 1900
13 STRAAG Sp. z o.o. 79,3 19374
14 Przedsiębiorstwo Prefabet-Łagisza S.A. 70,5 21043
15 Asotra Polska Sp. z o.o. 58,4 30104
16 Negotrust Sp. z o.o. 49,3 8070
17 Adko Kowalczyk Adamczyk Sp.J. 37,6 11200
18 Leon Witas S.J. 31,8 33153
19 Tandem Sp. z o.o. 28,6 65959
20 Kancelariadp Sp. z o.o. 20 632
21 Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. 19,7 266340
22 ROWIS SYSTEM Sp.J. M.Siemiński i St.Wilk 15,4 25849
23 Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA 15,2 53402
24 Firma Kasperczyk sp.j. 14,1 10631
25 T.H. Kakado S.J. Andrzej Pajda i Spółka 11,3 6089

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Jan Mehlich, CC BY-SA 3.0, Link