Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży przetwórstwo herbaty i kawy

Spośród 11 przedsiębiorstw branży przetwórstwo herbaty i kawy, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 6 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Prima Poland Sp. z o.o.,  PPH DAKA Sp. z o.o. i  Mokate Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 11 takich przedsiębiorstw w branży przetwórstwo herbaty i kawy (PKD_2007 o numerach od 1083 do 1083Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 11 przedsiębiorstw branży przetwórstwo herbaty i kawy, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 6 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Prima Poland Sp. z o.o.,  PPH DAKA Sp. z o.o. i  Mokate Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży przetwórstwo herbaty i kawy według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Prima Poland Sp. z o.o. Warszawa 141802 318783 125
2 PPH DAKA Sp. z o.o. Żukowo 1172 2537 116
3 Mokate Sp. z o.o. Żory 231555 395225 71
4 PPU BELIN Zakład Pracy Chronionej – Wojciech Lenartowicz, Roman Erdmann, Andrzej Nowak S.J. Poznań 5119 6949 36
5 Java Coffee Company Sp. z o.o. Warszawa 164 214 31
6 MOKATE S.A. Ustroń 135407 153641 13
Pozostałe firmy branży przetwórstwo herbaty i kawy
7 Grana Sp. z o.o. Skawina 245797 240935 -2
8 MULTEAFIL Sp. z o.o. Dobrzyca 20846 19090 -8
9 Aroma S.J. Wałcz 9228 4381 -53
10 TEEKANNE – POLSKA Sp. z o.o. Kraków 15361 6498 -58
11 Coffee Promotion Sp. z o.o. Mareza 8817 2700 -69

żródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.