Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Spośród 19 przedsiębiorstw branży wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 16 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Specol Sp. z o.o., Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. i  OFO – Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 19 takich przedsiębiorstw w branży wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD_2007 o numerze 1920Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 19 przedsiębiorstw branży wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 16 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Specol Sp. z o.o., Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. i  OFO – Sp. z o.o.

 

Gepardy Biznesu 2013 branży wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Specol Sp. z o.o. Chorzów 2230 13391 500
2 Wytwórnia Sterylgaz Sp. z o.o. Płock 8929 40221 350
3 OFO – Sp. z o.o. Zalesie Barcińskie 796 1838 131
4 GRUPA LOTOS S.A. Gdańsk 5165975 1,1E+07 120
5 Aleks FL Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski 2528 5315 110
6 LOTOS OIL S.A. Gdańsk 210219 384372 83
7 ADWA Sp. z o.o. PPHTU ZPCh Łódź 6220 11014 77
8 ORLEN ASFALT Sp. z o.o. Płock 320447 532578 66
9 Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. Gliwice 126860 207325 63
10 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Płock 2E+07 3,2E+07 60
11 Gryfbud Sp. z o.o. Gdańsk 378 584 55
12 Polwax S.A. Jasło 128966 184539 43
13 Costenoble Polska Sp. z o.o. Zgorzelec 2452 3315 35
14 Terra Trade Sp. z o.o. Trzebinia 1017 1369 35
15 LOTOS ASFALT Sp. z o.o. Gdańsk 1177702 1571578 33
16 Fred Holmberg & Co Polska Sp. z o.o. Warszawa 10173 13030 28
Pozostałe firmy branży  wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
17 Eurobud Asfalty Sp. z o.o. Mysłowice 20900 19131 -8
18 Orlen – Oil Sp. z o.o. Kraków 645035 279932 -57
19 Fabryka Parafin NAFTOWAX Sp. z o.o. Trzebinia 66469 27612 -58

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.