Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja wyrobów tytoniowych

Spośród 7 przedsiębiorstw branży produkcja wyrobów tytoniowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 6 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: JTI Polska Sp. z o.o., UNIVERSAL LEAF TOBACCO Poland Sp. z o.o. i  IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 7 takich przedsiębiorstw w branży produkcja wyrobów tytoniowych (PKD_2007 o numerze 1200Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 7 przedsiębiorstw branży produkcja wyrobów tytoniowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskało 6 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: JTI Polska Sp. z o.o., UNIVERSAL LEAF TOBACCO Poland Sp. z o.o. i  IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.

 

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja wyrobów tytoniowych według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 JTI Polska Sp. z o.o. Wartkowice 392199 943598 141
2 UNIVERSAL LEAF TOBACCO Poland Sp. z o.o. Jędrzejów 48319 114443 137
3 IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A. Jankowice 797236 1139108 43
4 PHILIP MORRIS POLSKA S.A. Kraków 712918 996909 40
5 Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Radom 456409 545507 20
6 Philip Morris Polska Tobacco sp. z o.o. Kraków 51800 61688 19
Pozostałe firmy branży produkcja wyrobów tytoniowych
7 FTK Sp. z o.o. Krasnystaw 25795 15216 -41

żródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.