Gepardy Biznesu

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja farb, lakierów i podobnych powłok

Spośród 44 przedsiębiorstw branży produkcja  farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 34 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc. Na podium znalazły się: Jotun Polska Sp. z o.o.,  Print Coatings Polska Sp. z o.o. i  Chemtex Sp. z o.o.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dziewięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2013 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

Znalazła 44 takie przedsiębiorstwa w branży produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD_2007 o numerach od 2030 do 2030Z) i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

C/Z w marcu 2013 r.: 15,38
C/WK w marcu 2013 r.: 1,25.

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 

Image

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Spośród 44 przedsiębiorstw branży produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2013 uzyskały 34 firmy, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o więcej niż 10 proc.

Na podium znalazły się: Jotun Polska Sp. z o.o.,  Print Coatings Polska Sp. z o.o. i  Chemtex Sp. z o.o.

Gepardy Biznesu 2013 branży produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających według wzrostu wartości rynkowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa w marcu 2012 w tys. zł Wartość rynkowa w marcu 2013 w tys. zł Dynamika wartości rynkowej w okresie marzec 2012-marzec 2013 w proc.
1 Jotun Polska Sp. z o.o. Kowale 1641 9179 459
2 Print Coatings Polska Sp. z o.o. Lublin 1727 8157 372
3 Chemtex Sp. z o.o. Kielce 324 1248 285
4 TEKNOS Sp. z o.o. Warszawa 29933 77073 157
5 Sempre Farby Sp. z o.o. Bielsko-Biała 2591 6425 148
6 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. Lubzina 115524 271983 135
7 Carina Sealants Sp. z o.o. S.K.A. Siechnice 19479 45431 133
8 BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o. Tarnów 24988 57915 132
9 Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp. z o.o. Sopur Bydgoszcz 5907 12425 110
10 Peter Lacke Polska Sp. z o.o. Święta Katarzyna 6027 12022 99
11 Tes Technika Emalia Szkło Sp. z o.o. Olkusz 1754 3391 93
12 UNIPAK POLSKA Sp. z o.o. Zielona Góra 14078 25453 81
13 Zandleven Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biała 1250 2123 70
14 FGP Polska Sp. z o.o. Fałkowo 3414 5785 69
15 Pulverit Polska Sp. z o.o. Tychy 33863 57065 69
16 Malchem Sp. z o.o. Sułkowice 13202 22208 68
17 Champion Color Olus Sp. z o.o. Połchowo 3968 6556 65
18 Dewax Sp. z o.o. Dobrzyca 76 121 59
19 Warszawska Fabryka Farb Graficznych Sp. z o.o. Warszawa 3332 5249 58
20 Plastbud Sp. z o.o. Pustków 31830 47506 49
21 Siegwerk Poland Marki Sp. z o.o. Marki 115278 170086 48
22 FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. Płońsk 5548 8102 46
23 CHESPA – Farby Graficzne Sp. z o.o. Krapkowice 35043 50442 44
24 Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o. Dębica 4101 5867 43
25 Danachem S.J. Warszawa 2331 2990 28
26 Trilacolor Sp. z o.o. Warszawa 4947 6315 28
27 PPG POLIFARB CIESZYN S.A. Cieszyn 472670 599163 27
28 Fabryka Farb i Lakierów Malexim Sp. z o.o. Warszawa 1251 1579 26
29 Troton Sp. z o.o. Gościno 53557 66586 24
30 KONTUR Sp. z o.o. Konstantynów 12532 15170 21
31 Este Color Sp. z o.o. Kochanów 314 379 21
32 Multichem Sp. z o.o. Luboń 3774 4548 21
33 Bergolin Polska Sp. z o.o. Poznań 2529 2887 14
34 NOVOL Sp. z o.o. Komorniki 243314 272429 12
Pozostałe firmy branży produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
35 Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. Łozienica 29892 31886 7
36 Kujawiak S.J. Fabryka Farb Mierogoniewice 2688 2857 6
37 STO ISPO Sp. z o.o. Warszawa 81042 83607 3
38 Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. Radom 7920 7756 -2
39 Optimum Systemy Dekoracji Wnętrz Sp. z o.o. Chełmek 271 243 -10
40 RCR S.J. Zakrzewo 2521 2258 -10
41 Orion Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A. Dzierżoniów 192213 157210 -18
42 LAKMA SAT Sp. z o.o. Cieszyn 25593 20868 -18
43 Qualitas Sp. z o.o. Płock 2863 2040 -29
44 IZOHAN Sp. z o.o. Gdynia 14490 9466 -35

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu  na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1. Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż  500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
3. Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
4. Dodatni zysk netto w 2011-2012,
5. Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.