InstytutPolskie Brylanty

Gembiak – Mikstacki S.J. to Brylant Polskiej Gospodarki 2018

Gembiak – Mikstacki S.J. w Krotoszynie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa Gembiak – Mikstacki S.J. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 12 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Firma zajmuje się produkcją palet drewnianych. Zrealizowała ponad 45 różnych projektów dla szerokiej grupy klientów, m.in.  ZPB Kaczmarek, LIBET, ROUWDACH, JADAR, CERABUD, a także firm z Holandii, Austrii, Niemiec.

Posiada linię produkcyjną dobrze wyposażoną w specjalistyczne maszyny, dzięki czemu realizuje każde zlecone projekty. Wysoka jakość jej usług potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001:2000.

Produkuje m.in:

  • Palety na łatach 95 x 110, 105 x 105, 100 x 100, 90 mm x 120 mm
  • Palety na łatach z logo 100 x 120, 100 x 127, 80 mm x 120 mm
  • Palety na klockach EURO 80 x 120, 60 mm x 120 mm
  • Palety przemysłowe do produkcji kostki betonowej
  • Palety specjalne do transportu materiałów o dużych gabarytach

Drugim wiodącym profilem firmy jest produkcja mas bitumicznych, wykorzystywanych przy budowie i modernizacji dróg.

Oferuje też usługi w zakresie:

  • budowy dróg i nawierzchni masy bitumicznej i kostki brukowej,
  • utrzymania dróg i ulic,
  • usług warsztatowych remontów samochodowych,
  • usług ślusarskich.

Więcej informacji o firmie pod adresem: http://gembiakmikstacki.prv.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.