Wyróżnieni

Geltag Sp. z o.o. to Efektywna Firma, Gepard Biznesu i Mocna Firma Godna Zaufania 2023

Geltag Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2023, XVI edycji Konkursu Efektywna Firma 2023 i XI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2023 na podstawie danych finansowych.

Firma rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2021-2022 wyniosła w jej przypadku 87,9 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2023.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 osiągnął poziom 19 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2023. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023.

Jej nazwa, zaczerpnięta z regionalnego języka śląskiego, symbolizuje „dzień wypłaty”, co przedstawia jej zaangażowanie w kreowanie wartości dla klientów. Stworzona w 2015 roku, firma opiera swoją siłę na bogatym, wieloletnim doświadczeniu zawodowym zarówno założycieli, jak i członków zespołu w sektorach doradztwa finansów i obrotu nieruchomości.

Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w obszarze obsługi szeroko pojętego sektora biznesowego, z wyjątkowym naciskiem na branżę nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Doświadczenie, które zdobyła, pozwala jej odnosić sukcesy zarówno w dziedzinie doradztwa finansowania, jak i obrotu nieruchomościami

Służy pomocą w realizacji najbardziej ambitnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Geltag Sp. z o.o. jest zarejestrowanym przez KNF pośrednikiem kredytu konsumenckiego (RPK) oraz agentem pośrednika kredytu hipotecznego (RHA).

Oferuje kompleksowe usługi w zakresie procesu inwestycyjnego związanego z nieruchomościami, doradztwa transakcyjnego, doradztwa biznesowego i pośrednictwa finansowego, które obejmują swoim zasięgiem Polskę południową. Spółka specjalizuje się w projektach związanych z rynkiem nieruchomości. Z sukcesem podejmujemy się również inwestycji m.in. w branżach: medycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, usługowej i produkcyjnej, podobnie jak realizacji projektów związanych z rewitalizacją i modernizacją obiektów, w tym o wartości zabytkowej. Pomaga klientom wykorzystywać okazje, poprawiać wyniki biznesowe i realizować swoje zamierzenia.

Usługi Geltag realizowane są w głównych zakresach:

 • sporządzanie biznesplanów i studiów wykonalności oraz prospektów dla klientów biznesowych,
 • analizy potencjału działek gruntowych celem ich zakupu lub sprzedaży,
 • analizy i weryfikacje koncepcji zagospodarowania i projektów inwestycyjnych celem maksymalnego dostosowania do warunków panujących na lokalnym rynku nieruchomości,
 • analizy podmiotów gospodarczych dla inwestorów zainteresowanych nabyciem,
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw celem odzyskania płynności finansowej,
 • analizy stanu inwestycji pod kątem możliwości wprowadzenia programów naprawczych wykonywane na zlecenia banków, kancelarii prawnych i zainteresowanych inwestorów,
 • kompleksowa obsługa rynku nieruchomości,
 • pełnienie roli nadzorcy finansowego dla inwestycji deweloperskich
 • kompleksowe doradztwo i pośrednictwo w interesach,
 • pozyskiwanie finansowania w bankach spółdzielczych i komercyjnych dla klienta biznesowego
 • pozyskiwanie branżowych inwestorów prywatnych
 • pozyskiwanie finansowania bankowego na zakup nieruchomości dla osób fizycznych.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://geltag.pl/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard   #mocnafirmagodnazaufania  #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #wielkimodernizator #worldwidecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku  dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2020 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który instytut organizuje od 2007 r.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2023 r.

C/Z: 6,7

C/WK: 0,95

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2023 r.

Autor: Jerzy Krajewski