Gastro-Economy Paweł Kąpielewski sp.j. to Efektywna Firma 2021

Gastro-Economy Paweł Kąpielewski sp.j. w Krakowie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 na podstawie danych finansowych.

Spółka działa efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2019 i 2020 r. osiągnął poziom 10,5 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2021.

Ma ponad 20-letnie doświadczeni w projektowaniu, wyposażaniu i serwisowaniu profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego.

Dostarcza urządzanie i sprzęt dla gastronomii. Jest przedstawicielem licznych producentów – m.in:

* MKN – piece konwekcyjno-parowe

* MEIKO – zmywarki gastronomiczne

* DORA METAL – meble ze stali nierdzewnej, ciągi wydawcze

* MKN, LOTUS, KROMET – ciągi kuchenne

Pomaga inwestorom prowadzącym i otwierającym duża i małą gastronomie. Wsparcie oferujemy zarówno zakładom przetwórstwa żywienia, jak i całemu sektorowi HoReCa w Polsce i za granicą.

 

Kuchnia wyposażona przez Gastro-Economy. Zdjęcie ze strony https://www.facebook.com/gastroeconomy.poland/

Bez względu na to, czy zamierzasz otworzyć hotel, restaurację, kantynę pracowniczą, kawiarnie czy punkty małej gastronomii – nasze doświadczenie jest gwarancją twojego sukcesu. Nasz profesjonalizm, zaangażowanie oraz niespotykane na polskim rynku doświadczenie w projektowaniu, wyposażaniu, szkoleniu i serwisowaniu obiektów gastronomicznych daje gwarancje wyboru najlepiej dobranego wyposażenia pod względem ceny i jakości dla Twojej gastronomii. Posiadamy rozbudowany zespół serwisowy który działa na terenie całego kraju, dlatego skutecznie opiekujemy się sprzętem zarówno w  okresie gwarancji jak i po niej” zapewnia na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji o firmie na stronach internetowych:

https://www.gastroeconomy.pl

https://www.facebook.com/gastroeconomy.poland/

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #efektywnafirma #effectivecompany

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 16 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firma Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.