Gepardy BiznesuPolskie BrylantyWielcy Modernizatorzy

Fundacja „Włącz się!” dba o pracowników Media Expert!

Okres przedświąteczny to czas finalizacji podejmowanych przez Fundację „Włącz się!” projektów pracowniczych i charytatywnych. Tegoroczna działalność Fundacji koncentrowała się na wsparciu rodziców samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych. W akcji wzięło udział ponad 140 rodzin.

Fundacja „Włącz się!” powstała w 2012 roku z inicjatywy właścicieli sieci Media Expert. Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. W tym roku szczególną atencją objęto rodziny wielodzietne oraz pracowników, którzy samotnie wychowują dzieci. W akcji wzięło udział ponad 140 rodzin. Zgłoszenia z prośbą o włączenie do tegorocznego programu Bożonarodzeniowego Fundacji zostały złożone przez współpracowników osób, które takiej pomocy najbardziej potrzebują. „To dowód na to, że udaje nam się budować wśród kilku tysięcy naszych pracowników poczucie wzajemnej solidarności i autentyczną chęć niesienia pomocy koleżankom i kolegom.
To niezwykle inspirujące.” – mówi Teresa Grzebita, prezes Fundacji.

Rodziny, które w tym roku zostały objęte wsparciem, otrzymały sprzęt AGD oraz zestawy upominkowe ze słodyczami. „Uważam, że kluczem do sukcesu w biznesie zawsze byli i są ludzie. Pracownicy Media Expert są dla nas ważni i to właśnie dla nich powstała nasza Fundacja. Cieszymy się mogąc dzielić z nimi radosne wydarzenia. Przede wszystkim chcemy jednak, by wiedzieli, że mogą na nas liczyć również w chwili, gdy boleśnie dotyka ich los lub stają w obliczu sytuacji pozornie bez wyjścia. Wtedy właśnie mamy szansę okazania świadectwa naszych idei – współpracy, wrażliwości społecznej i otwarcia na drugiego człowieka.” – dodaje prezes Grzebita.

Fundacja w ciągu trzech lat zrealizowała 49 projektów na łączną kwotę 400 000 złotych. Opieką objęto ponad 200 osób, które spełniały kryteria podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć. Pomoc finansową i rzeczową udzielono dzieciom
i dorosłym szczególnie zagrożonym utratą zdrowia lub życia oraz znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jednak działalność Fundacji to nie tylko doraźna pomoc potrzebującym. „Staramy się aktywizować naszych pracowników do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Wspólnie poszerzamy nasze horyzonty, otwieramy się na nowe inicjatywy i dzielimy entuzjazmem. Organizujemy imprezy kulturalne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe, na które można przychodzić z całymi rodzinami. Dzięki temu integrujemy pracowników i budujemy tzw. team-spirit, który później przekłada się na satysfakcjonujące relacje w pracy.” – dodaje Milena Cichoń jedna z 43 wolontariuszy Fundacji.
Fundacja wzięła również pod swoje skrzydła lokalne, wielkopolskie placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. Domy Dziecka, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych,
a także ośrodki rehabilitacyjne. Oprócz pomocy rzeczowej, wymienione instytucje wspierają wolontariusze – w większości pracownicy Media Expert. W ramach tych działań organizowane są między innymi cykliczne wycieczki krajoznawcze, których celem jest integracja ich uczestników oraz sprawienie radości dzieciom
i wychowankom tych placówek.

Więcej informacji:
www.fundacjawlaczsie.pl

 

Terg S.A. w Złotowie, która jest głównym organizatorem sieci marketów Media Ekspert, była wiele razy wyróżniana w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu. W tym roku został wyróżniona w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014, VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potęga Biznesu Godna Zaufania 2014, w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielcy Modernizatorzy Polski  2014.