Wyróżnieni

FOSFAN S.A. to Brylant Polskiej Gospodarki 2022

FOSFAN S.A. w Szczecinie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2022 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa w marcu 2021 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 49 mln zł, co dało mu tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2022.

Jest producentem wieloskładnikowych nawozów rolniczych (Suprofos, SuproFoska, Superfosfat) i ogrodniczych (Fructus, Plantena, LagronVit).

Korzenie firmy sięgają XIX w., kiedy dzięki badaniom nad odżywianiem roślin prowadzonym przez Justusa von Liebiga zaczęto interesować się związkami chemicznymi mogącymi pomóc rolnikom w zwiększaniu wydajności.

Rolnictwo potrzebowało nawozów, a prężnie rozwijający się przemysł coraz większej ilości różnych chemikaliów. Na potrzeby rynku odpowiedzieli przemysłowcy w Szczecinie.

Powstało kilka fabryk chemicznych w tym „Union”, Fabrik Chemischer Produkte utworzona w 1872 r. jako towarzystwo akcyjne. Miejsce pod nową fabrykę zostało wybrane idealnie – powstała na brzegu Odry, tuż przy stacji kolejowej.

W 1945 r. fabryka została w poważnym stopniu zniszczona w wyniku alianckich nalotów dywanowych. Jej odbudowę podjęto już w sierpniu 1946 r. Formalne przekazanie majątku zakładu w zarząd specjalnie w tym celu utworzonej Państwowej Fabryki Superfosfatu w Szczecinie nastąpiło 23 listopada 1946 r.

W 1949 r. nazwę fabryki zmieniono na Zakłady Przemysłu Fosforowego w Szczecinie, a następnie na Pomorskie Zakłady Przemysłu Fosforowego jako przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione w Szczecinie. Na podstawie orzeczenia ministra przemysłu ciężkiego z 18 sierpnia 1949 r. przedsiębiorstwo „Union”, Fabrik Chemischer Produkte, będące w zarządzie państwowym, przejęte zostało na własność państwa.

Uruchomienie własnej produkcji kwasu siarkowego w kwietniu 1949 r. rozpoczęło okres ciągłej i stabilnej pracy. Rok 1951 przyniósł kolejną zmianę nazwy, tym razem na Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Szczecinie. Okazała się ona najdłużej obowiązującą nazwą w powojennej historii firmy.

Obok podstawowego produktu, jakim był superfosfat prosty granulowany, wytwarzano również nawozy wzbogacane mikroskładnikami. W roku 1973 rozpoczęła się historia nawozów ogrodniczych marki Fructus.

Zdjęcie ze strony https://fosfan.pl

Punktem zwrotnym w powojennej historii fabryki i momentem kluczowym była dokonana w latach 1974–1977 rekonstrukcja techniczna. Poważnym wyzwaniem była zmiana systemu gospodarczego w latach 1989–1990. Spadek zapotrzebowania na nawozy, likwidacja dotychczasowego centralnego systemu dystrybucji i konieczność stworzenia własnej sieci handlowej spowodowały, że przed zakładami pojawiły się nowe zadania. Mając na uwadze nowe realia i wymogi stawiane przez rynek, podjęto wiele działań dostosowawczych, które pozwoliły przetrwać i utrzymać zasadniczy poziom zatrudnienia załogi. Niepewne warunki gospodarowania zmusiły zakłady do poszukiwania innych źródeł dochodów. Jednym ze sposobów na dywersyfikację dochodów okazało się świadczenie usług w oparciu o własne nabrzeża portowe i własną infrastrukturę. Lata 1998–2005 przyniosły zmiany formalno-prawne i własnościowe w firmie.

Obecnie Fosfan (nazwa obowiązuje od 2003 roku) jest spółką akcyjną z prywatnym, całkowicie krajowym kapitałem.

Więcej informacji o firmie na stronie internetowej https://fosfan.pl

#europejskafirma #instytuteuropejskiegobiznesu #wyróżnieniadlafirm #brylantpolskiejgospodarki #businessbrilliant #najcenniejszefirmy #gepardbiznesu #businessgepard #mocnafirmagodnazaufania #strongcompany  #efektywnafirma #effectivecompany #WorldwideCompany #WielkiModernizator

Informacja o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 roku dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe ponad 200 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza. Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r. Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł. Tytuł Wielki Brylanty Polskiej Gospodarki otrzymują firmy warte więcej niż 100 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 2 mln zł.

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 5 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Metodologia liczenia wartości rynkowej

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych  w marcu 2021 r.

C/Z: 34,6

C/WK: 1,05

źródło: Biuletyn Statystyczny GPW https://www.gpw.pl/pub/GPW/statystyki/statystyki_miesieczne/202103_GPW.pdf

Według wskaźników giełdowych z marca 2021 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w marcu 2021 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2020 r. i wskaźnika C/Z w marcu 2021 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2020 r. i wskaźnika C/Wk w marcu 2021 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w marcu 2021 r.

Autor: Jerzy Krajewski