Firma Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz to Brylant Polskiej Gospodarki i Efektywna Firma 2018

Firma Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz w Płocku została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Firma Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz działa bowiem efektywnie: średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął w jej przypadku poziom 18,5 proc. To przyniosło jej tytuł Efektywna Firma 2018.

Wartość rynkowa firmy Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 82 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Firma Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz od ponad 25 lat działa na rynku, świadcząc specjalistyczne usługi w zakresie remontów, modernizacji oraz budowy instalacji, aparatów i urządzeń dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego i energetycznego.

Zdobyte przez lata doświadczenie, zintegrowanie szerokiego zakresu usług oraz wykorzystywanie najnowszych technologii, pozwala zaproponować naszym klientom niestandardowe rozwiązania, dzięki którym zlecone prace wykonywane są terminowo i profesjonalnie.

Mocne strony TERBUD-u:

– kompleksowość oferowanych usług

– doświadczona i wykwalifikowana kadra

– wysoka jakość usług

– dyspozycyjność

– terminowość

– nowoczesne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie świadczonych usług

– współpraca z jednostkami certyfikującymi i sprawującymi nadzór techniczny, m. in. UDT, TÜV

– obszerne i odpowiednio wyposażone zaplecze techniczne oraz nowoczesny, wysokowydajny sprzęt

– ciągła współpraca z cenionymi producentami w zakresie doboru nowoczesnych technologii, materiałów i sprzętu.

Więcej o firmie pod adresem  www.terbud.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.