Efektywna FirmaInstytut

Firma Handlowa „AGZIS” Agnieszka Fiutowska jest Efektywną Firmą 2016

Firma Handlowa „AGZIS” Agnieszka Fiutowska  w Cielądzu została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017.

Firma Handlowa „AGZIS” Agnieszka Fiutowska wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę przychodów i zysku netto tej firmy w latach 2014 i 2016.

Okazało się, że średnia z dynamik przychodów i zysku netto tej firmy w latach 2014-2016  była ujemna. To oznacza, że firma nie spełniła kryteriów wyróżnieni w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017 .

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016.  Jej średnia w tych latach wyniosła 4,2 proc., a to oznacza, że  firma Firma Handlowa „AGZIS” Agnieszka Fiutowska działa tak efektywnie, że została wyróżniona w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i może używać tytułu Efektywna Firma 2017 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji. W branży handlowej kryterium wyróżnienia w Konkursie Efektywna Firma jest stosunek zysku netto do przychodów wyższy niż 3 proc.

Image

 

Wyniki finansowe  Firmy Handlowej „AGZIS” Agnieszka Fiutowska
Rok 2014 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 9732 10288 5,7
Zysk netto w tys. zł 447 400 -10,5
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto  w latach 2014 i 2016 -4,8
Średnia z dynamiki sprzedaż i  zysku netto w latach  2014 i 2016 -2,4
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 4,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 3,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016 r. w proc. 8,5
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016 r. w proc. 4,2

źródło: Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie danych przekazanych przez  Firmę Handlową „AGZIS” Agnieszka Fiutowska